2015-10-27 06:00

2015-10-27 08:42

Ungdomsrådet lägger ner

SUNNE

Ungdomsrådet i Sunne kommun lägger ner sin verksamhet.

Anledningen är ett kraftigt minskat medlemsantal och bristande intresse för organisationen. Man hänvisar också till att man inte fått speciellt stor respons från kommunens sida.

– Vi har inte direkt fått någon bra respons från de styrandes sida. Det var kul för dem att vara med på vårt uppstartsmöte och få gratis publicitet men det har inte varit något större intresse efter det, säger ungdomsrådets ordförande Anton Svahn.

Sunne Ungdomsråd drog i gång sin verksamhet genom sitt årsmöte den 20 februari i år. Där valdes en ny styrelse med ungdomar från i huvudsak Fryxellska skolan. Ungdomsrådet bedrev verksamhet fram till i maj i år och därefter stannade arbetet av, med flera avhopp.

Anledningen är ett kraftigt minskat medlemsantal och bristande intresse för organisationen. Man hänvisar också till att man inte fått speciellt stor respons från kommunens sida.

– Vi har inte direkt fått någon bra respons från de styrandes sida. Det var kul för dem att vara med på vårt uppstartsmöte och få gratis publicitet men det har inte varit något större intresse efter det, säger ungdomsrådets ordförande Anton Svahn.

Sunne Ungdomsråd drog i gång sin verksamhet genom sitt årsmöte den 20 februari i år. Där valdes en ny styrelse med ungdomar från i huvudsak Fryxellska skolan. Ungdomsrådet bedrev verksamhet fram till i maj i år och därefter stannade arbetet av, med flera avhopp.