2016-09-02 08:35

2016-09-02 08:36

Familj får ha tupp och hönor

STORFORS: Domstol avslår överklagan

Storforsfamiljen får ha tupp och 15 hönor i trädgården. Det slår nu mark- och miljödomstolen fast.
Överklagan som en närboende gjort avslås.

Ärendet om tupp och hönor har gått hela vägen till mark- och miljödomstolen via länsstyrelsen.

Överklagaren yrkar att kommunens beslut om att tillåta en tupp och 15 hönor ska upphävas. Länsstyrelsen har tidigare ansett att kommunen gjort rätt och nu gör mark- och miljödomstolen samma bedömning.

Mark- och miljödomstolen skriver i domen:

– Domstolen finner inte skäl att göra annan bedömning än den som länsstyrelsen har gjort. Överklagandet ska därför avslås.

Enligt den närboende överklagaren har Stofors kommun inte förankrat beslutet med grannarna i området.

Överklagaren anser att höns inte hör hemma i ett tättbebott område och finner det särskilt opassande att hönsen ska vistas nära tomtgräns.

Hönsen och tuppen kommer innebära oljud, odör eller onödiga insekter för grannar menar överklagaren.

Ärendet om tupp och hönor har gått hela vägen till mark- och miljödomstolen via länsstyrelsen.

Överklagaren yrkar att kommunens beslut om att tillåta en tupp och 15 hönor ska upphävas. Länsstyrelsen har tidigare ansett att kommunen gjort rätt och nu gör mark- och miljödomstolen samma bedömning.

Mark- och miljödomstolen skriver i domen:

– Domstolen finner inte skäl att göra annan bedömning än den som länsstyrelsen har gjort. Överklagandet ska därför avslås.

Enligt den närboende överklagaren har Stofors kommun inte förankrat beslutet med grannarna i området.

Överklagaren anser att höns inte hör hemma i ett tättbebott område och finner det särskilt opassande att hönsen ska vistas nära tomtgräns.

Hönsen och tuppen kommer innebära oljud, odör eller onödiga insekter för grannar menar överklagaren.