2016-08-30 16:43

2016-08-30 16:43

Domstol avgör tuppstrid

STORFORS: Grannar oense om höns i tättbebyggt område

En person i Storfors fick tillstånd av kommunen att skaffa sig 15 hönor och en tupp.
Det gillade inte närmaste grannen och överklagade.
Nu ger mark- och miljödomstolen grannen med hönsen rätt.

Två grannar i Storfors har hamnat på kollisionskurs och trätoämnet är ett antal höns och en tupp, som den ena grannen fått tillstånd av kommunen att skaffa. Den andra grannen ville inte ha fjäderfän som granne och överklagade till länsstyrelsen, som dock också gick på den första grannens linje.

Striden om tuppen fortsatte då i nästa instans, sedan den klagande grannen vänt sig till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

I överklagan hävdar grannen att höns inte hör hemma i ett tättbebott område. ”Särskilt opassande är det faktum att hönsen planeras att vistas 17 respektive 27 meter från uteplats och hus och ännu närmare när hönsen ska vara i det fria. Hon vill som granne inte bli störd av olägenheter i form av oljud, odör eller onödiga insekter” skriver domstolen om den överklagandes inställning.

Hon hävdar också att kommunen innan den gav tillstånd inte tillfrågade alla grannar och även att en del grannar först fått höra att det handlade om bara fem höns och en tupp – sedan blev det ett tillstånd för 15 höns och en tupp.

Kommunen gav tillstånd i mars i år och länsstyrelsen avslog överklagandet i juli. Bland annat framhålls i beslutet att hönsflocken ska matas inomhus i sitt hönshus och att tuppen ska bo i ett mörklagt utrymme mellan 21 och 8 alla dagar, för att den inte ska störa med galande.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet, i ett beslut som meddelades på tisdagen.

”Domstolen finner inte skäl att göra annan bedömning än den som länsstyrelsen har gjort” står det i beslutet – som kan överklagas. För att ärendet ska tas upp i mark- och miljööverdomstolen krävs dock prövningstillstånd.

Två grannar i Storfors har hamnat på kollisionskurs och trätoämnet är ett antal höns och en tupp, som den ena grannen fått tillstånd av kommunen att skaffa. Den andra grannen ville inte ha fjäderfän som granne och överklagade till länsstyrelsen, som dock också gick på den första grannens linje.

Striden om tuppen fortsatte då i nästa instans, sedan den klagande grannen vänt sig till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

I överklagan hävdar grannen att höns inte hör hemma i ett tättbebott område. ”Särskilt opassande är det faktum att hönsen planeras att vistas 17 respektive 27 meter från uteplats och hus och ännu närmare när hönsen ska vara i det fria. Hon vill som granne inte bli störd av olägenheter i form av oljud, odör eller onödiga insekter” skriver domstolen om den överklagandes inställning.

Hon hävdar också att kommunen innan den gav tillstånd inte tillfrågade alla grannar och även att en del grannar först fått höra att det handlade om bara fem höns och en tupp – sedan blev det ett tillstånd för 15 höns och en tupp.

Kommunen gav tillstånd i mars i år och länsstyrelsen avslog överklagandet i juli. Bland annat framhålls i beslutet att hönsflocken ska matas inomhus i sitt hönshus och att tuppen ska bo i ett mörklagt utrymme mellan 21 och 8 alla dagar, för att den inte ska störa med galande.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet, i ett beslut som meddelades på tisdagen.

”Domstolen finner inte skäl att göra annan bedömning än den som länsstyrelsen har gjort” står det i beslutet – som kan överklagas. För att ärendet ska tas upp i mark- och miljööverdomstolen krävs dock prövningstillstånd.