2016-03-22 19:07

2016-03-22 19:07

Vandringsleder rustas och rensas

STORFORS: 1,2 miljoner kronor till projektet

Nu ska både vandringsleder och tätorter i Storfors kommun röjas och snyggas upp. Två personer är projektanställda för att leda arbetet som fullmäktige avsatt cirka 1,2 miljoner kronor till.

En stor del av pengarna kommer att gå till projektanställningarna samt till maskiner och utrustning. Men det finns också pengar till nya spångar, upprustning av vindskydd och märkning av lederna.

Kommunen kommer att börja med leden mellan Storfors och Lungsund, där enbart en mindre del behöver åtgärdas.

En stor del av pengarna kommer att gå till projektanställningarna samt till maskiner och utrustning. Men det finns också pengar till nya spångar, upprustning av vindskydd och märkning av lederna.

Kommunen kommer att börja med leden mellan Storfors och Lungsund, där enbart en mindre del behöver åtgärdas.