2016-02-15 12:54

2016-02-15 12:54

Storforsborna bäst på batteriinsamling

VÄRMLAND

Storforsborna är bäst i Värmland på att samla in batterier.

Det visar El-kretsens årliga statistisk. Totalt lämnades drygt 94 ton batterier in till återvinning i Värmland ifjol. De insamlade batterierna motsvarar 0,34 kilo per person i Värmland, vilket är i nivå med riksgenomsnittet.

– Värmlänningarna är bra på att samla in batterier och elprylar med inbyggda batterier, men om vi ska kunna fortsätta konsumera elektronik framöver utan att göra slut på jordens resurser krävs att mycket större volymer kommer in till återvinning, säger Micaela Westerberg, kommunikationschef på Batteriåtervinningen.

Nytt insamlingsmål

Enligt en beräkning av Batteriåtervinningen förvarar hushållen i Värmland 121 ton förbrukade batterier och 578 ton kasserade elprylar i hemmen. Batterierna och elprylarna innehåller en mängd metaller som kan användas igen.

Under 2016 inför Sverige ett nytt insamlingsmål som innebär att 75 procent av de batterier som säljs ska samlas in till återvinning.

Det visar El-kretsens årliga statistisk. Totalt lämnades drygt 94 ton batterier in till återvinning i Värmland ifjol. De insamlade batterierna motsvarar 0,34 kilo per person i Värmland, vilket är i nivå med riksgenomsnittet.

– Värmlänningarna är bra på att samla in batterier och elprylar med inbyggda batterier, men om vi ska kunna fortsätta konsumera elektronik framöver utan att göra slut på jordens resurser krävs att mycket större volymer kommer in till återvinning, säger Micaela Westerberg, kommunikationschef på Batteriåtervinningen.

Nytt insamlingsmål

Enligt en beräkning av Batteriåtervinningen förvarar hushållen i Värmland 121 ton förbrukade batterier och 578 ton kasserade elprylar i hemmen. Batterierna och elprylarna innehåller en mängd metaller som kan användas igen.

Under 2016 inför Sverige ett nytt insamlingsmål som innebär att 75 procent av de batterier som säljs ska samlas in till återvinning.