2015-11-01 17:09

2015-11-01 17:09

Explosiv uppgift för myndighet

KARLSKOGA/STORFORS

Myndighetsnämnden som är gemensam för Karlskoga och Storfors kan få ytterligare ett område att utöva tillsyn inom, sprängämnesprekursorer, det vill säga kemikalier och annat som kan användas i sprängämnen.

I september 2014 infördes en ny lag som ger kommunerna ansvaret för tillsyn av ett antal namngivna kemikalier samt produkter som innehåller mer än en viss mängd av kemikalierna. Syftet med lagen är att minska möjligheterna att tillverka hemgjorda sprängämnen.

Kommunfullmäktige i båda kommunerna måste godkänna förändringen. Myndighetsnämnden har sedan tidigare ansvar för de tillstånd och tillsyn inom bygg, miljö, livsmedel, tobak, alkohol, receptfria läkemedel, strålskyddslagen samt bostadsanpassningsbidrag i båda Karlskoga och Storfors.

I september 2014 infördes en ny lag som ger kommunerna ansvaret för tillsyn av ett antal namngivna kemikalier samt produkter som innehåller mer än en viss mängd av kemikalierna. Syftet med lagen är att minska möjligheterna att tillverka hemgjorda sprängämnen.

Kommunfullmäktige i båda kommunerna måste godkänna förändringen. Myndighetsnämnden har sedan tidigare ansvar för de tillstånd och tillsyn inom bygg, miljö, livsmedel, tobak, alkohol, receptfria läkemedel, strålskyddslagen samt bostadsanpassningsbidrag i båda Karlskoga och Storfors.