2015-11-28 06:00

2015-11-28 06:00

60 000 kronor till Karlstad IBF

INNEBANDY

Karlstad innebandyförening har beviljats 60 000 kronor i kommunalt stöd.

Karlstad innebandy har märkt att det är många flickor i åldern 13–20 år som slutar med föreningsidrott och har tagit fram en metod för att motverka den trenden.

Målet med projektet är att minska avhoppen av innebandyspelande tjejer från 50 procent ner till 30 procent.

Man ska göra det med en föreningsmiljö fri från mobbning och kränkningar.

Karlstad innebandy har märkt att det är många flickor i åldern 13–20 år som slutar med föreningsidrott och har tagit fram en metod för att motverka den trenden.

Målet med projektet är att minska avhoppen av innebandyspelande tjejer från 50 procent ner till 30 procent.

Man ska göra det med en föreningsmiljö fri från mobbning och kränkningar.