2015-12-11 13:35

2015-12-11 13:35

Konstgräs på Råtorp

FOTBOLL

Kultur- och fritidsförvaltningen i Karlstad beviljar ett investeringsanslag på 1,6 miljoner kronor.

Därmed ser Råtorps IK:s planer på att kunna anlägga en konstgräsplan på idrottsplatsen gå i lås.

Det handlar om en niomannaplan av den typ som sedan något år tillbaka finns på Kroppkärrs idrottsplats.

Den totala kostnaden för Råtorpsprojektet uppskattas till 2,2 miljoner kronor. Föreningen går själv in med 200 000 kronor och har även beviljats stöd från Värmlands idrottsförbund på 400 000 via idrottslyftet.

Innan arbetet kommer i gång ska Råtorps IK visa garantier för finansiering av de markarbeten som föreningen åtagit sig.

 

Därmed ser Råtorps IK:s planer på att kunna anlägga en konstgräsplan på idrottsplatsen gå i lås.

Det handlar om en niomannaplan av den typ som sedan något år tillbaka finns på Kroppkärrs idrottsplats.

Den totala kostnaden för Råtorpsprojektet uppskattas till 2,2 miljoner kronor. Föreningen går själv in med 200 000 kronor och har även beviljats stöd från Värmlands idrottsförbund på 400 000 via idrottslyftet.

Innan arbetet kommer i gång ska Råtorps IK visa garantier för finansiering av de markarbeten som föreningen åtagit sig.