2016-06-27 10:04

2016-06-27 10:04

Vad har majoriteten emot nattis?

Säffle: Varje människa i arbete är en vinst

Att kunna försörja sig själv och sin familj, att få en rimlig pension i framtiden och en dräglig sjukersättning vid sjukdom kräver att man arbetar. För att kunna ta ett arbete krävs att ledigt jobb finns, men också att möjligheten att kunna ta jobbet finns.

En viktig faktor är då att man har tillgång till barnomsorg när man behöver den, alltså även på kvällar och helger. I dessa fall hjälper varken sänkta arbetsgivaravgifter eller låga ingångslöner. I vår kommun har vi hög arbetslöshet inte minst bland unga vuxna. Vi har också stor brist på personal inom omsorgen. Allt fler jobb utförs på kvällar och helger, inte bara inom industrin. Ensamstående, nyanlända och i familjer där en part jobbar borta under stora delar av veckan har ofta stora problem att lösa barnomsorgen och därmed kunna ta ett jobb på obekväm arbetstid. Frågan diskuterades på måndagens fullmäktigemöte. Den borgerliga majoriteten anser sig inte ha råd att införa denna form av barnomsorg. Men hur kan man inte ha råd? Varje människa i arbete är en vinst för vår kommun. Inte bara ekonomiskt i form av skatteintäkter utan också för jämställdheten och inte minst det psykiska välmåendet för personen och dess familj. Högre resultat i skolan kan i förlängningen bli ett resultat av den ekonomiska trygghet som ett jobb innebär för en familj.

Politik är att vilja och vi kommer att jobba för att Säffle kommun prioriterar barnomsorg på obekväm arbetstid för start under 2017.

För Socialdemokraterna

Ann Mlakar Bo Augustsson Olga Ljung

Ledamöter i kommunstyrelsen

En viktig faktor är då att man har tillgång till barnomsorg när man behöver den, alltså även på kvällar och helger. I dessa fall hjälper varken sänkta arbetsgivaravgifter eller låga ingångslöner. I vår kommun har vi hög arbetslöshet inte minst bland unga vuxna. Vi har också stor brist på personal inom omsorgen. Allt fler jobb utförs på kvällar och helger, inte bara inom industrin. Ensamstående, nyanlända och i familjer där en part jobbar borta under stora delar av veckan har ofta stora problem att lösa barnomsorgen och därmed kunna ta ett jobb på obekväm arbetstid. Frågan diskuterades på måndagens fullmäktigemöte. Den borgerliga majoriteten anser sig inte ha råd att införa denna form av barnomsorg. Men hur kan man inte ha råd? Varje människa i arbete är en vinst för vår kommun. Inte bara ekonomiskt i form av skatteintäkter utan också för jämställdheten och inte minst det psykiska välmåendet för personen och dess familj. Högre resultat i skolan kan i förlängningen bli ett resultat av den ekonomiska trygghet som ett jobb innebär för en familj.

Politik är att vilja och vi kommer att jobba för att Säffle kommun prioriterar barnomsorg på obekväm arbetstid för start under 2017.

För Socialdemokraterna

Ann Mlakar Bo Augustsson Olga Ljung

Ledamöter i kommunstyrelsen