2016-06-17 08:47

2016-06-17 08:47

Det goda livet i Säffle – finns det?

Säffle: Om förändringen på korttiden på Björkbacken

Belastningen på brukare och anhöriga som vårdar kommer att öka markant trots insatser från hemtjänst. När anhöriga blir sjuka, vad händer då med brukaren som inte kan vara själv hemma?

Människor som blir akut förvirrade behöver hjälp på korttidsenhetet eller CSK Karlstad. Nedskärningen måste ju bli ökad belastning på Värmlands läns landsting och ökade kostnader för Säffle Kommun.

Växelvård innebär avlastning för anhöriga som orkar längre tid.

Säffle – ”det goda livet”... Vart är det på väg?

Säfflebo

Belastningen på brukare och anhöriga som vårdar kommer att öka markant trots insatser från hemtjänst. När anhöriga blir sjuka, vad händer då med brukaren som inte kan vara själv hemma?

Människor som blir akut förvirrade behöver hjälp på korttidsenhetet eller CSK Karlstad. Nedskärningen måste ju bli ökad belastning på Värmlands läns landsting och ökade kostnader för Säffle Kommun.

Växelvård innebär avlastning för anhöriga som orkar längre tid.

Säffle – ”det goda livet”... Vart är det på väg?

Säfflebo