2016-09-16 11:14

2016-09-16 11:14

Så många har besökt vattentornet

SÄFFLE

Vattentornet öppnade för allmänheten på Kulturnatten och har efter det haft helgöppet.

Vid kulturnämndens senaste sammanträde fick politikerna information om hur många som besökt tornet för att se konstverket. Hittills har 2 000 besökare räknats in.

Vid kulturnämndens senaste sammanträde fick politikerna information om hur många som besökt tornet för att se konstverket. Hittills har 2 000 besökare räknats in.