2016-09-07 11:17

2016-09-07 11:17

Hur ska lokaltidningen jobba?

SÄFFLE: Säffle-Tidningen föreläste för kommunala chefer

I tisdags besökte ST:s chefredaktör Solveig Voyce kommunchefens ledningsgrupp i stadshuset.

Lokaltidningen i nutid och framtid var ämnet och de olika kommunala cheferna fick bland annat fundera över nyhetsvärderingen i tidningen.

Förhoppningen är att mötet ska resultera i en mer regelbunden dialog kring aktuella frågor mellan de olika kommunala förvaltningarna och redaktionen på ST.

Lokaltidningen i nutid och framtid var ämnet och de olika kommunala cheferna fick bland annat fundera över nyhetsvärderingen i tidningen.

Förhoppningen är att mötet ska resultera i en mer regelbunden dialog kring aktuella frågor mellan de olika kommunala förvaltningarna och redaktionen på ST.