2016-08-25 06:00

2016-08-25 06:00

Först i Värmland med kooperativt företagande

VÄRMLAND: Säfflesmaker ger försmak på nytt koncept

Som första kooperativet i Värmland baserat på den nya lagtexten om ekonomiska föreningar blir nu Säfflesmaker en förening i framkant. Nu ska Säffleproducenterna gemensamt medverka i Karlstads saluhall.
– Det är ett sätt att hjälpas åt och lyfta varandra, säger Lars Pettersson, ordförande Säfflesmaker.

Det var den 1 juli som en rad nyheter presenterades i lagen om ekonomiska föreningar, dessutom har delar av den moderniserats.

Den nya lagen innebär bland annat andra regler kring företagsstämma och styrelse, att verksamheter i dotterbolag förenklas samt en förenklad process att slå sig ihop med andra föreningar och öppna upp för investerade medlemmar.

– Man kan helt enkelt säga att den syftar till att förbättra möjligheten att bedriva kooperativt företagande och jag tycker man kan se de olika förändringarna som nya möjligheter, säger Leif Tyrén, verksamhetsledare Värmlandskooperativen.

Fler möjligheter

Det första registrerade kooperativet i Värmland, baserat på den nya lagen, är Säfflesmaker. En förening som består av fem livsmedelsproducenter som har bildat kooperativ i syfte att erbjuda kundkretsen ett bredare sortiment samt samordna marknadsföring och försäljning.

– Genom att jobba tillsammans kan vi marknadsföra och stötta varandra under gemensam flagga, det finns absolut fler möjligheter genom samverkan, säger Lars Pettersson, LP:s biodling och ordförande i Säfflesmaker.

En avstamp

Det är Adelsnäs kalkon, LP:s biodling, Luröbåten, Bodaholms potatis och Nysäters café och delikatess som utgör Säfflesmaker. Som ett resultat av matproducenternas samarbete kommer Säfflesmakers utbud av värmländska delikatesser att synas i ett torgbås när Saluhallen i Karlstad öppnar sina portar.

Säfflesmaker hoppas att Saluhallen är en avstamp till ytterligare framtida samarbeten. Även Värmlandskooperativ hoppas att fler ekonomiska föreningar ska vandra i Säfflesmakers fotspår.

– Fler inom olika branscher, inte minst livsmedelsbranschen, skulle dra stora vinster genom att gå ihop, säger Leif Tyrén.

Det var den 1 juli som en rad nyheter presenterades i lagen om ekonomiska föreningar, dessutom har delar av den moderniserats.

Den nya lagen innebär bland annat andra regler kring företagsstämma och styrelse, att verksamheter i dotterbolag förenklas samt en förenklad process att slå sig ihop med andra föreningar och öppna upp för investerade medlemmar.

– Man kan helt enkelt säga att den syftar till att förbättra möjligheten att bedriva kooperativt företagande och jag tycker man kan se de olika förändringarna som nya möjligheter, säger Leif Tyrén, verksamhetsledare Värmlandskooperativen.

Fler möjligheter

Det första registrerade kooperativet i Värmland, baserat på den nya lagen, är Säfflesmaker. En förening som består av fem livsmedelsproducenter som har bildat kooperativ i syfte att erbjuda kundkretsen ett bredare sortiment samt samordna marknadsföring och försäljning.

– Genom att jobba tillsammans kan vi marknadsföra och stötta varandra under gemensam flagga, det finns absolut fler möjligheter genom samverkan, säger Lars Pettersson, LP:s biodling och ordförande i Säfflesmaker.

En avstamp

Det är Adelsnäs kalkon, LP:s biodling, Luröbåten, Bodaholms potatis och Nysäters café och delikatess som utgör Säfflesmaker. Som ett resultat av matproducenternas samarbete kommer Säfflesmakers utbud av värmländska delikatesser att synas i ett torgbås när Saluhallen i Karlstad öppnar sina portar.

Säfflesmaker hoppas att Saluhallen är en avstamp till ytterligare framtida samarbeten. Även Värmlandskooperativ hoppas att fler ekonomiska föreningar ska vandra i Säfflesmakers fotspår.

– Fler inom olika branscher, inte minst livsmedelsbranschen, skulle dra stora vinster genom att gå ihop, säger Leif Tyrén.