2016-08-25 15:57

2016-08-25 15:57

Färre i Säffle söker skuldsanering

SÄFFLE: 12 Säfflebor har ansökt i år

Allt färre Säfflebor söker skuldsanering. Under första halvåret 2016 var det 25 procent färre än samma period förra året, som ansökte om skuldsanering.

I Säffle var det under första halvåret i år 12 personer som ansökte om skuldsanering hos kronofogden. Det är en minskning med 25 procent jämfört med första halvåret i fjol då 16 Säfflebor begärde skuldsanering.

Under första halvåret 2014 var det tre personer som ville ha skuldsanering och för fyra år sedan uppgick antalet till 14.

I de flesta andra värmländska kommuner har minskningen dock varit ännu större. I exempelvis Grums sjönk antalet med 75 procent och i Arvika med 65 procent. I Åmål ökade däremot antalet med 25 procent. Tio Åmålsbor har hittills i år ansökt om skuldsanering.

Kronofogdemyndigheten fick in cirka 5 000 ansökningar om skuldsanering under det första halvåret i år. Det är en minskning med 14 procent jämfört med samma period i fjol.

I Värmland är det hittills i år 119 personer som ansökt om jämkning. Det är en minskning med 44 procent jämfört med första halvåret 2015.

Minskningen var enligt myndigheten väntad mot bakgrund av kommande regeländringar i höst.

I Säffle var det under första halvåret i år 12 personer som ansökte om skuldsanering hos kronofogden. Det är en minskning med 25 procent jämfört med första halvåret i fjol då 16 Säfflebor begärde skuldsanering.

Under första halvåret 2014 var det tre personer som ville ha skuldsanering och för fyra år sedan uppgick antalet till 14.

I de flesta andra värmländska kommuner har minskningen dock varit ännu större. I exempelvis Grums sjönk antalet med 75 procent och i Arvika med 65 procent. I Åmål ökade däremot antalet med 25 procent. Tio Åmålsbor har hittills i år ansökt om skuldsanering.

Kronofogdemyndigheten fick in cirka 5 000 ansökningar om skuldsanering under det första halvåret i år. Det är en minskning med 14 procent jämfört med samma period i fjol.

I Värmland är det hittills i år 119 personer som ansökt om jämkning. Det är en minskning med 44 procent jämfört med första halvåret 2015.

Minskningen var enligt myndigheten väntad mot bakgrund av kommande regeländringar i höst.