2016-08-24 10:46

2016-08-24 10:46

Politikerna säger nej till flyktingboende

SÄFFLE: "Förslaget är olämpligt"

Det planerades för ett tillfälligt flyktingboende i gamla nattklubben Mejeriets lokaler i centrala Säffle.
Så kommer det inte bli. Politikerna i miljö- och byggnadsnämnden menar att förslaget är olämpligt.

Jan Issa, ägare till fastigheten Merkurius 6 vid den östra rondellen i centrum, berättade om sina planer i ST den 21 april.

– Detta är ett sätt att få liv i lokalerna, sa han då.

Miljö- och byggnadsnämnden i Säffle hade ärendet uppe för beslut vid sitt senaste sammanträde. Detaljplanen för fastigheten är från 1919 och anger inte vilket ändamål som får bedrivas på fastigheten.

Grannarna har informerats om planerna och två skrivelser har inkommit där man meddelat kommunen att man inte vill ha ett flyktingboende i lokalen.

Grannarna menar bland annat att ”förslaget skulle vara olämpligt för områdets framtida utveckling”.

Miljö- och byggnadsnämnden går på samma linje. I förra veckan beslutade politikerna att avslå ansökan från Jan Issa.

Nämnden menar att man bör följa den användning som omkringliggande detaljplaner anger för att ge området en helhet – och syftar då på handel på lokalernas bottenvåningar och bostäder på övre plan.

Jan Issa, ägare till fastigheten Merkurius 6 vid den östra rondellen i centrum, berättade om sina planer i ST den 21 april.

– Detta är ett sätt att få liv i lokalerna, sa han då.

Miljö- och byggnadsnämnden i Säffle hade ärendet uppe för beslut vid sitt senaste sammanträde. Detaljplanen för fastigheten är från 1919 och anger inte vilket ändamål som får bedrivas på fastigheten.

Grannarna har informerats om planerna och två skrivelser har inkommit där man meddelat kommunen att man inte vill ha ett flyktingboende i lokalen.

Grannarna menar bland annat att ”förslaget skulle vara olämpligt för områdets framtida utveckling”.

Miljö- och byggnadsnämnden går på samma linje. I förra veckan beslutade politikerna att avslå ansökan från Jan Issa.

Nämnden menar att man bör följa den användning som omkringliggande detaljplaner anger för att ge området en helhet – och syftar då på handel på lokalernas bottenvåningar och bostäder på övre plan.