2016-08-24 18:15

2016-08-24 18:18

Hoppas på fler stolphål

LURÖ: Ännu en utgrävning vid kyrkoruinen

I söndags påbörjades ännu en arkeologisk utgrävning i anslutning till kyrkoruinen på Lurö. Den här gången undersöks ett område alldeles intill kyrkan och ett annat litet längre bort. Arkeologerna hoppas finna stolphål och andra bevis på bebyggelse.

I dag ligger Lurö långt från allfarvägarna. Med turbåten från Ekenäs tar det en timme. Kommer man från Karlstad har man då redan rest nästan en timme till Säffle och sedan lika långt igen till Ekenäs.

Centralt beläget

Annat var det under tidig medeltid. Då var båten människans bästa färdemedel och Lurö låg ganska precis mitt i Skara stift. Här låt någon bygga en stenkyrka redan på 1000-talet. Den byggdes till i ett par etapper och var till sist en av stiftets allra största kyrkor. Det finns inga skriftliga belägg för den, men den utgrävda ruinen talar sitt tydliga språk.

Här har arkeologer och intresserade amatörer genomfört flera utgrävningar de senaste 30 åren och sedan i söndags är det dags igen.

Nordost om kyrkoruinen, alldeles nedanför absiden, påträffades 2007 strukturer som kan tolkas som byggnader. Ett påträffat hasselnötsskal gav dateringen 1260-1390.

– Vi har ännu inte gjort några fynd här, säger Hans Olsson som är arkeolog på Värmlands Museum. Men vi tror att det vi ser kan vara rester av bebyggelse.

– Det skulle kunna vara byggnader som hörde ihop med någon av byggnadsetapperna på kyrkan. Vi tycker oss se hur man har bränt och värmt sten för att den skulle bli lättare att forma till byggnadsmaterial.

Söder om ruinen fann man vid grävningar på 1990-talet indikationer på en bebyggelse från 600-900, alltså klart innan kyrkan byggdes. Här hoppas man nu på bekräftelse. Hittills har man funnit ben och skörbränd sten, två saker som båda brukar kunna knytas till mänsklig verksamhet av mer permanent karaktär.

Kyrkan tros ha varit privat, åtminstone från början, ägd av någon för oss okänd storman. Kyrkan brann och brandlagret har kunnat dateras till 1300-talet. Fast då kan kyrkan redan ha varit övergiven.

Varför övergavs kyrkan?

Hans Olsson pekar på digerdöden och den agrarkris som drabbade Sverige vid den här tiden. Men också på våldsamma politiska motsättningar som påverkade människors liv. Lurö låg nära gränsen mellan Magnus Erikssons kungarike i väster och Albrekt av Mecklenburgs i öster.

I dag ligger Lurö långt från allfarvägarna. Med turbåten från Ekenäs tar det en timme. Kommer man från Karlstad har man då redan rest nästan en timme till Säffle och sedan lika långt igen till Ekenäs.

Centralt beläget

Annat var det under tidig medeltid. Då var båten människans bästa färdemedel och Lurö låg ganska precis mitt i Skara stift. Här låt någon bygga en stenkyrka redan på 1000-talet. Den byggdes till i ett par etapper och var till sist en av stiftets allra största kyrkor. Det finns inga skriftliga belägg för den, men den utgrävda ruinen talar sitt tydliga språk.

Här har arkeologer och intresserade amatörer genomfört flera utgrävningar de senaste 30 åren och sedan i söndags är det dags igen.

Nordost om kyrkoruinen, alldeles nedanför absiden, påträffades 2007 strukturer som kan tolkas som byggnader. Ett påträffat hasselnötsskal gav dateringen 1260-1390.

– Vi har ännu inte gjort några fynd här, säger Hans Olsson som är arkeolog på Värmlands Museum. Men vi tror att det vi ser kan vara rester av bebyggelse.

– Det skulle kunna vara byggnader som hörde ihop med någon av byggnadsetapperna på kyrkan. Vi tycker oss se hur man har bränt och värmt sten för att den skulle bli lättare att forma till byggnadsmaterial.

Söder om ruinen fann man vid grävningar på 1990-talet indikationer på en bebyggelse från 600-900, alltså klart innan kyrkan byggdes. Här hoppas man nu på bekräftelse. Hittills har man funnit ben och skörbränd sten, två saker som båda brukar kunna knytas till mänsklig verksamhet av mer permanent karaktär.

Kyrkan tros ha varit privat, åtminstone från början, ägd av någon för oss okänd storman. Kyrkan brann och brandlagret har kunnat dateras till 1300-talet. Fast då kan kyrkan redan ha varit övergiven.

Varför övergavs kyrkan?

Hans Olsson pekar på digerdöden och den agrarkris som drabbade Sverige vid den här tiden. Men också på våldsamma politiska motsättningar som påverkade människors liv. Lurö låg nära gränsen mellan Magnus Erikssons kungarike i väster och Albrekt av Mecklenburgs i öster.