2016-08-24 15:53

2016-08-24 15:53

Dyk efter föremål i Byälven gav resultat

SÄFFLE

Säffle dykarklubb genomförde under tisdagskvällen en dykinsats på initiativ av Gatuenheten. Anledningen är att man fått rapporter om stökigheter och att föremål kastats i älven vid kajen bakom biblioteket och Länkarna.

– Normalt sett brukar vi inte genomföra sådana här insatser, men när vi nu fått indikationer på att större föremål kastats i älven kände vi att vi behövde göra något, säger gatuchef Niklas Ekberg.

På kort tid hittade dykarna bland annat en mängd cyklar och ett antal kundvagnar i vattnet. Man bedömde också att två eller tre ytterligare dykningar behöver genomföras.

– Det är bra att insatsen ger resultat, men det är ju väldigt tråkigt att folk kastar massa saker i älven, till synes helt utan anledning. Det är ju bara ett rent ofog. I värsta fall skulle det ju kunna orsaka skada på båtar eller annat, menar Niklas Ekberg.

– Normalt sett brukar vi inte genomföra sådana här insatser, men när vi nu fått indikationer på att större föremål kastats i älven kände vi att vi behövde göra något, säger gatuchef Niklas Ekberg.

På kort tid hittade dykarna bland annat en mängd cyklar och ett antal kundvagnar i vattnet. Man bedömde också att två eller tre ytterligare dykningar behöver genomföras.

– Det är bra att insatsen ger resultat, men det är ju väldigt tråkigt att folk kastar massa saker i älven, till synes helt utan anledning. Det är ju bara ett rent ofog. I värsta fall skulle det ju kunna orsaka skada på båtar eller annat, menar Niklas Ekberg.