2016-07-21 08:18

2016-07-21 08:19

Investering gav lekplats

SÄFFLE: Uppfräschning på Duse

I några veckor har nu barn på Duse Udde Camping kunnat roa sig vid den nya lekplatsen alldeles intill badstranden – detta efter ett bra samarbete mellan Säffle kommun och Grönklittsgruppen.

Ja, de yngre campinggästerna och barn inom kommunen kan vara glada de här dagarna. Nyligen byggdes en ny lekplats på Duse Udde Camping som nu står färdig.

– Det är viktigt för oss att ha fräscha faciliteter, och den här lekplatsen är en del av det, säger Bo Arvidsson från Grönklittsgruppen, platschef vid Duse Udde Camping.

Bristande kvalitet

När Grönklittsgruppen tog över som arrendatorer det här året märkte de snabbt att saker behövde förbättras på området – en av de sakerna var den dåvarande lekplatsen.

– Den gamla lekplatsen var enligt oss ganska felplacerad, undanskymd bakom servicecenter och annat. Sedan är säkerheten viktig, framför allt för lekplatser, och den gamla fick underkänt ur den aspekten när den besiktades. Nu har allt det förbättrats, berättar Arvidsson.

Halv miljon

Förutom en generell uppfräschning innebär också den nya lekplatsen att man från de ansvarigas håll satsar mer på barnfamiljer, inte bara campinggäster, utan även barn från närområdet.

– Vi vill att den här lekplatsen ska vara till för alla. Det är ju faktiskt så att invånarna i staden har betalat den här lekplatsen, och då ska den vara till för dem också. Vi hoppas att det här ska kunna vara en aktiv plats i stort sett året runt, för förskolor bland annat.

Det är Säffle kommun som har bekostat lekplatsen, och enligt uppgifter ska den ha kostat cirka 500 000 kronor att anlägga.

Ja, de yngre campinggästerna och barn inom kommunen kan vara glada de här dagarna. Nyligen byggdes en ny lekplats på Duse Udde Camping som nu står färdig.

– Det är viktigt för oss att ha fräscha faciliteter, och den här lekplatsen är en del av det, säger Bo Arvidsson från Grönklittsgruppen, platschef vid Duse Udde Camping.

Bristande kvalitet

När Grönklittsgruppen tog över som arrendatorer det här året märkte de snabbt att saker behövde förbättras på området – en av de sakerna var den dåvarande lekplatsen.

– Den gamla lekplatsen var enligt oss ganska felplacerad, undanskymd bakom servicecenter och annat. Sedan är säkerheten viktig, framför allt för lekplatser, och den gamla fick underkänt ur den aspekten när den besiktades. Nu har allt det förbättrats, berättar Arvidsson.

Halv miljon

Förutom en generell uppfräschning innebär också den nya lekplatsen att man från de ansvarigas håll satsar mer på barnfamiljer, inte bara campinggäster, utan även barn från närområdet.

– Vi vill att den här lekplatsen ska vara till för alla. Det är ju faktiskt så att invånarna i staden har betalat den här lekplatsen, och då ska den vara till för dem också. Vi hoppas att det här ska kunna vara en aktiv plats i stort sett året runt, för förskolor bland annat.

Det är Säffle kommun som har bekostat lekplatsen, och enligt uppgifter ska den ha kostat cirka 500 000 kronor att anlägga.

  • Robin Widing