2016-07-08 12:31

2016-07-08 12:32

Tryggheten fick högt betyg

SÄFFLE: Så tyckte Säffleborna i kommunens och polisens undersökning

Mer tillgänglig och synlig polis, tryggare utemiljöer, liv och rörelse i stadskärnan och förebyggande arbete med exempelvis ungdomar och droger. Det är några av Säfflebornas önskemål i den medborgarundersökning som genomfördes i våras.

Under april och maj gjorde Säffle kommun och polisen en gemensam medborgarundersökning för att ta reda på Säfflebornas uppfattning om tryggheten i Säffle kommun.

Man mötte Säffleborna på Stortorget, i matbutiker, på marknaden, vid Systembolaget i rusningstid, träffade skolelever ute i skolorna och gjorde även interna undersökningar med sina anställda.

Många passade på

Intresset blev stort och många tog chansen att bidra med sina åsikter. Sammanlagt träffade man hundratals Säfflebor som fick chansen att tycka till om huruvida man känner sig trygg eller inte i Säffle.

Man har även fått in många synpunkter via sociala medier och hemsida.

Huvudsyftet med undersökningen är att få fram ett underlag till de medborgarlöften som kommunen och polisen gemensamt ska börja teckna i höst och som ska innebära konkreta lösningar på lokala problem.

Bra underlag

Resultatet från medborgardialogen har nu sammanställts.

– Vi är väldigt nöjda med undersökningen, det stora antalet personer som medverkade och det positiva bemötandet vi fick. Så gott som alla vi träffade tog sig tid att stanna, diskutera och besvara våra frågor och det har gett oss ett väldigt bra underlag inför fortsättningen och en bra inblick i hur Säfflebor i alla åldrar ser på trygghetsfrågor, säger Johan Österman, informatör på kommunledningskontoret.

I undersökningen ger Säffleborna ett högt betyg till tryggheten i Säffle. På frågan om hur trygg man generellt känner sig i Säffle ger Säffleborna snittbetyget 3,8 på en femgradig skala. Detta är en avsevärt högre siffra än i den medborgarundersökning som gjordes av Statistiska centralbyrån under 2015 då siffran var 2,3.

– När vi träffas på stan och har en dialog på det här sättet får man tänka till på ett annat sätt än när man fyller i en enkät. Många resonerade sig fram till att man faktiskt känner sig ganska trygg i Säffle. Samtidigt ska man komma ihåg att det också finns människor som uppger att de känner sig otrygga och att undersökningen pekar på några områden där det behövs insatser, säger Johan Österman.

Vill ha fler poliser

Mer tillgänglig och synlig polis, tryggare utemiljöer med mer belysning, liv och rörelse i stadskärnan och förebyggande arbete med exempelvis ungdomar och droger är några av de synpunkter som var mest förekommande i undersökningen.

Säffleborna fick även betygsätta känslan av trygghet i olika områden i Säffle, allt från Stortorget till elljusspåren.

– Sammantaget har vi fått in massor av bra och specifika förslag som kan ligga till grund för det kommande arbetet med medborgarlöften. Eftersom det är 800-900 Säfflebor som har fått komma till tals och en helt jämn fördelning mellan åldrar och kön finns det ju en viss tyngd i resultatet. Det har varit en positiv och konstruktiv dialog och det är kul att se engagemanget som trygghetsfrågorna väcker och att många känner sig trygga i det stora hela, avslutar Johan Österman.

Under april och maj gjorde Säffle kommun och polisen en gemensam medborgarundersökning för att ta reda på Säfflebornas uppfattning om tryggheten i Säffle kommun.

Man mötte Säffleborna på Stortorget, i matbutiker, på marknaden, vid Systembolaget i rusningstid, träffade skolelever ute i skolorna och gjorde även interna undersökningar med sina anställda.

Många passade på

Intresset blev stort och många tog chansen att bidra med sina åsikter. Sammanlagt träffade man hundratals Säfflebor som fick chansen att tycka till om huruvida man känner sig trygg eller inte i Säffle.

Man har även fått in många synpunkter via sociala medier och hemsida.

Huvudsyftet med undersökningen är att få fram ett underlag till de medborgarlöften som kommunen och polisen gemensamt ska börja teckna i höst och som ska innebära konkreta lösningar på lokala problem.

Bra underlag

Resultatet från medborgardialogen har nu sammanställts.

– Vi är väldigt nöjda med undersökningen, det stora antalet personer som medverkade och det positiva bemötandet vi fick. Så gott som alla vi träffade tog sig tid att stanna, diskutera och besvara våra frågor och det har gett oss ett väldigt bra underlag inför fortsättningen och en bra inblick i hur Säfflebor i alla åldrar ser på trygghetsfrågor, säger Johan Österman, informatör på kommunledningskontoret.

I undersökningen ger Säffleborna ett högt betyg till tryggheten i Säffle. På frågan om hur trygg man generellt känner sig i Säffle ger Säffleborna snittbetyget 3,8 på en femgradig skala. Detta är en avsevärt högre siffra än i den medborgarundersökning som gjordes av Statistiska centralbyrån under 2015 då siffran var 2,3.

– När vi träffas på stan och har en dialog på det här sättet får man tänka till på ett annat sätt än när man fyller i en enkät. Många resonerade sig fram till att man faktiskt känner sig ganska trygg i Säffle. Samtidigt ska man komma ihåg att det också finns människor som uppger att de känner sig otrygga och att undersökningen pekar på några områden där det behövs insatser, säger Johan Österman.

Vill ha fler poliser

Mer tillgänglig och synlig polis, tryggare utemiljöer med mer belysning, liv och rörelse i stadskärnan och förebyggande arbete med exempelvis ungdomar och droger är några av de synpunkter som var mest förekommande i undersökningen.

Säffleborna fick även betygsätta känslan av trygghet i olika områden i Säffle, allt från Stortorget till elljusspåren.

– Sammantaget har vi fått in massor av bra och specifika förslag som kan ligga till grund för det kommande arbetet med medborgarlöften. Eftersom det är 800-900 Säfflebor som har fått komma till tals och en helt jämn fördelning mellan åldrar och kön finns det ju en viss tyngd i resultatet. Det har varit en positiv och konstruktiv dialog och det är kul att se engagemanget som trygghetsfrågorna väcker och att många känner sig trygga i det stora hela, avslutar Johan Österman.