2016-06-15 16:20

2016-06-17 08:45

Oro för förändringar på Björkbacken

SÄFFLE: "Det kommer bli fullständigt kaos"

Nu går personalen på Björkbackens äldreboende i Säffle ut och berättar om sin oro för ett förslag som lagts av socialförvaltningens ledningsgrupp. Förslaget kommer, om politikerna ger det tummen upp nästa vecka, att beröra korttidsboendet.

– Det kommer bli fullständigt kaos, menar personalen på Björkbacken.

Mona Larsson, Elisabeth Belsing, Marie Rogne, Norunn Mossefin, Sölvi Andersson och Jennie Rolfsman, samtliga personal, är oroliga för att brukare med demensdiagnos ska blandas med palliativa och växelvårdare. Förslaget som presenterats för personalen handlar om att en avdelning på korttidsboendet på Björkbacken ska omdisponeras till ett boende för personer med behov av särskild service enligt LSS – och då med behov av äldreomsorg.

– Man vill ha LSS-platser för äldre som gått över i ålderdom och som behöver mer hjälp. Vi förstår inte hur de har tänkt att lösa det, säger personalen. Det kommer att bli en ökad rymningsrisk om personerna med demensdiagnos ska upp hit, till en helt annan typ av avdelning, menar personalen. De kommer att blandas och det är det absolut värsta med förslaget. Palliativa personer, som kan vara unga, kommer att bo tillsammans med dementa. De är döende och behöver en helt annan miljö. Det ska inte få vara såhär. De dementa behöver en skyddad plats att vara på, en egen avdelning där deras behov kan tillgodoses. De byggde ju demensplatserna här för att få bort blandningen!

Ett förslag

Från kommunens sida säger socialchef Karin Krönenstedt bland annat, att förslaget som lagts är just ett förslag. Man vet ännu inte om det finns något intresse hos målgruppen av att flytta in på ett boende på Björkbacken. Anhöriga har inte informerats om förslaget, inte heller brukarna, enligt uppgifter till ST.

– Finns det ett intresse så måste vi disponera korttiden på sådant sätt att målgrupperna matchar varandra. Det kommer inte bli så att man blandar. Vi ska inte göra det sämre för någon. Och det här är ett första steg, en förfrågan. Ingenting är klart, säger Krönenstedt.

På pappret som delades ut vid ett informationsmöte för personalen nyligen står det att brukarna ska kunna flytta in redan den 1 oktober.

Noggrann planering

– Det är en första tidsplan. Det är naturligtvis någonting man får ta ställning till om det finns ett intresse. Självklart kräver detta en ytterst noggrann planering. Och beslutet nästa vecka är inget volymbeslut, det tar man i så fall i höst. Sen har jag full respekt för att personalen känner oro vid en förändring. Vår sak som arbetsgivare är att hantera oron på ett mycket bra sätt, menar Krönenstedt.

Ett stort reportage om korttiden och om socialförvaltningens tanke bakom förslaget hittar ni i pappers-ST torsdag.

– Det kommer bli fullständigt kaos, menar personalen på Björkbacken.

Mona Larsson, Elisabeth Belsing, Marie Rogne, Norunn Mossefin, Sölvi Andersson och Jennie Rolfsman, samtliga personal, är oroliga för att brukare med demensdiagnos ska blandas med palliativa och växelvårdare. Förslaget som presenterats för personalen handlar om att en avdelning på korttidsboendet på Björkbacken ska omdisponeras till ett boende för personer med behov av särskild service enligt LSS – och då med behov av äldreomsorg.

– Man vill ha LSS-platser för äldre som gått över i ålderdom och som behöver mer hjälp. Vi förstår inte hur de har tänkt att lösa det, säger personalen. Det kommer att bli en ökad rymningsrisk om personerna med demensdiagnos ska upp hit, till en helt annan typ av avdelning, menar personalen. De kommer att blandas och det är det absolut värsta med förslaget. Palliativa personer, som kan vara unga, kommer att bo tillsammans med dementa. De är döende och behöver en helt annan miljö. Det ska inte få vara såhär. De dementa behöver en skyddad plats att vara på, en egen avdelning där deras behov kan tillgodoses. De byggde ju demensplatserna här för att få bort blandningen!

Ett förslag

Från kommunens sida säger socialchef Karin Krönenstedt bland annat, att förslaget som lagts är just ett förslag. Man vet ännu inte om det finns något intresse hos målgruppen av att flytta in på ett boende på Björkbacken. Anhöriga har inte informerats om förslaget, inte heller brukarna, enligt uppgifter till ST.

– Finns det ett intresse så måste vi disponera korttiden på sådant sätt att målgrupperna matchar varandra. Det kommer inte bli så att man blandar. Vi ska inte göra det sämre för någon. Och det här är ett första steg, en förfrågan. Ingenting är klart, säger Krönenstedt.

På pappret som delades ut vid ett informationsmöte för personalen nyligen står det att brukarna ska kunna flytta in redan den 1 oktober.

Noggrann planering

– Det är en första tidsplan. Det är naturligtvis någonting man får ta ställning till om det finns ett intresse. Självklart kräver detta en ytterst noggrann planering. Och beslutet nästa vecka är inget volymbeslut, det tar man i så fall i höst. Sen har jag full respekt för att personalen känner oro vid en förändring. Vår sak som arbetsgivare är att hantera oron på ett mycket bra sätt, menar Krönenstedt.

Ett stort reportage om korttiden och om socialförvaltningens tanke bakom förslaget hittar ni i pappers-ST torsdag.