2016-06-02 08:33

2016-06-02 08:33

Säffle Musikskola – en av länets bästa

SÄFFLE: Tummen upp!

Lärarförbundet utser varje år Sveriges bästa musik- och kulturskolekommun. På länsnivå konstaterar vi att Säffle är en av länets bästa.

Rankingen ”Bästa musik- och kulturskolekommun” bygger på tre kriterier: resurser som kommunen satsar på musik- och kulturskolan räknat i kronor per invånare i åldern 7-15 år, den medelavgift som tas ut av eleverna och andelen elever som deltar i kommunens verksamhet. Statistiken samlas in via Kulturskolerådet och SKL.

Förra året låg Säffle på en 125:e plats. Nu har man klättrat till plats 59 och i Värmland är man fyra.

Bäst i landet blev - för tredje året i rad - Ragunda kommun i Jämtland. I Värmland rankas Torsby som bästa kommun.

Rankingen ”Bästa musik- och kulturskolekommun” bygger på tre kriterier: resurser som kommunen satsar på musik- och kulturskolan räknat i kronor per invånare i åldern 7-15 år, den medelavgift som tas ut av eleverna och andelen elever som deltar i kommunens verksamhet. Statistiken samlas in via Kulturskolerådet och SKL.

Förra året låg Säffle på en 125:e plats. Nu har man klättrat till plats 59 och i Värmland är man fyra.

Bäst i landet blev - för tredje året i rad - Ragunda kommun i Jämtland. I Värmland rankas Torsby som bästa kommun.