2016-03-10 15:48

2016-03-10 15:48

Säffle – en tråkig kommun?

SÄFFLE: Landets roligaste städer har rankats

Fastighetsägarna har rankat landets kommuner utifrån ett ”kul-index”. Säffle hamnar på plats 209 av 290 där ett beskrivs vara den roligaste kommunen i Sverige och 290 den tråkigaste.

Indexet baseras på tre variabler: antalet restauranger, antalet serveringstillstånd och antalet nöjesföretag per 10 000 invånare. Idag presenteras hela listan och i Värmland hittar vi Sunne en hedrande 13:e plats och tätt efter kommer Torsby på en 19:e plats. Karlstad kommer på 43:e plats och Säffle är alltså på plats 209.

Anmärkningsvärt är att det i många av Sveriges kommuner saknas både restauranger och nöjesföretag.

– Det kan vara problematiskt för de kommuner som krymper. Det är viktigt att erbjuda ett socialt liv för att få folk att stanna kvar, säger David Björnberg hos Fastighetsägarna.

Indexet baseras på tre variabler: antalet restauranger, antalet serveringstillstånd och antalet nöjesföretag per 10 000 invånare. Idag presenteras hela listan och i Värmland hittar vi Sunne en hedrande 13:e plats och tätt efter kommer Torsby på en 19:e plats. Karlstad kommer på 43:e plats och Säffle är alltså på plats 209.

Anmärkningsvärt är att det i många av Sveriges kommuner saknas både restauranger och nöjesföretag.

– Det kan vara problematiskt för de kommuner som krymper. Det är viktigt att erbjuda ett socialt liv för att få folk att stanna kvar, säger David Björnberg hos Fastighetsägarna.