2016-01-27 12:29

2016-01-27 12:29

Blev dömd för bokföringsbrott

SÄFFLE

En företagare i 60-årsåldern har blivit dömd för bokföringsbrott i samband med att hans företag i Säffle gick i konkurs för två år sedan.

Brottet består i att mannen underlåtit att upprätta årsredovisning under två år. Mannen har erkänt brottet men förklarat att han varken handlat med uppsåt eller oaktsamhet utan helt enkelt varit omedveten om sina skyldigheter.

Mannen driver andra företag utan anmärkningar och är ostraffad. Tingsrätten har mot den bakgrunden gjort bedömningen att det inte finns någon risk att mannen kommer att göra sig skyldig till liknande brott och gav honom därför villkorlig dom och 10 000 kronor dagsböter.

Brottet består i att mannen underlåtit att upprätta årsredovisning under två år. Mannen har erkänt brottet men förklarat att han varken handlat med uppsåt eller oaktsamhet utan helt enkelt varit omedveten om sina skyldigheter.

Mannen driver andra företag utan anmärkningar och är ostraffad. Tingsrätten har mot den bakgrunden gjort bedömningen att det inte finns någon risk att mannen kommer att göra sig skyldig till liknande brott och gav honom därför villkorlig dom och 10 000 kronor dagsböter.