2016-01-15 08:06

2016-01-15 08:06

"Tveta och Lugnadal ska behandlas lika"

SÄFFLE: Socialdemokraternas förslag i skolfrågan

Det blev den borgerliga majoritetens förslag med stöd av Sverigedemokraterna som klubbades i barn- och utbildningsnämnden tidigare i veckan. Tveta skola blir kvar, Lugnadal avvecklas. Här är Socialdemokraternas motförslag, som inte fick gehör.

Johan Olsson (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden skriver i ett mail till ST om S-förslaget.

– Eftersom majoriteten vill ha en diskussion om hur man ska kunna klara ekonomin med skolpersonal och föräldrar i Tveta så tyckte vi att man kunde göra samma sak i Lugnadal. Därför yrkade vi på återremiss för att hinna med detta både för Tveta och Lugnadal.

Han ställer sig frågande till varför skolorna inte behandlas lika och pekar på att Tveta skola har 40 elever och Lugnadal 114.

– Varför vill man inte prata med föräldrarna och skolpersonal på Lugnadal? Vi fick inget svar på detta under BUN-mötet. Behandla Tveta och Lugnadal lika!

Johan Olsson (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden skriver i ett mail till ST om S-förslaget.

– Eftersom majoriteten vill ha en diskussion om hur man ska kunna klara ekonomin med skolpersonal och föräldrar i Tveta så tyckte vi att man kunde göra samma sak i Lugnadal. Därför yrkade vi på återremiss för att hinna med detta både för Tveta och Lugnadal.

Han ställer sig frågande till varför skolorna inte behandlas lika och pekar på att Tveta skola har 40 elever och Lugnadal 114.

– Varför vill man inte prata med föräldrarna och skolpersonal på Lugnadal? Vi fick inget svar på detta under BUN-mötet. Behandla Tveta och Lugnadal lika!