2015-12-07 10:51

2015-12-07 10:51

Inget klart i Tveta

SÄFFLE: Utredning om Tveta skola presenteras i februari

Framtiden för Tveta skola är fortsatt mycket oviss.

Utredningen som ska ligga till grund för ödesbeslutet har nu skjutits fram till februari.

Tveta skola har levt med ett hot om nedläggning under många år.

Nu är läget skarpt då tjänstemännen på utbildningsförvaltningen utreder om det är möjligt att behålla verksamheten som den ser ut i dag.

Tanken har varit att utredningen skulle ha presenterats för politikerna inför kommunfullmäktiges sista möte för året. Så blir dock inte fallet.

Man har begärt längre tid och utredningen, med förslag till beslut, kommer i stället att presenteras i februari.

Skolchefen i Säffle, Elisabeth H Solberg, vill inte säga något om vilket håll det lutar.

Men samtidigt är det ingen hemlighet att verksamheten i dag är mer kostsam per elev än genomsnittet i kommunen.

– Det är många aspekter som vi måste ta hänsyn till. Lärarberhörigheten och ekonomin, vad eleverna i Tveta kostar, säger Elisabeth H Solberg.

Tveta skola har levt med ett hot om nedläggning under många år.

Nu är läget skarpt då tjänstemännen på utbildningsförvaltningen utreder om det är möjligt att behålla verksamheten som den ser ut i dag.

Tanken har varit att utredningen skulle ha presenterats för politikerna inför kommunfullmäktiges sista möte för året. Så blir dock inte fallet.

Man har begärt längre tid och utredningen, med förslag till beslut, kommer i stället att presenteras i februari.

Skolchefen i Säffle, Elisabeth H Solberg, vill inte säga något om vilket håll det lutar.

Men samtidigt är det ingen hemlighet att verksamheten i dag är mer kostsam per elev än genomsnittet i kommunen.

– Det är många aspekter som vi måste ta hänsyn till. Lärarberhörigheten och ekonomin, vad eleverna i Tveta kostar, säger Elisabeth H Solberg.