2015-11-03 08:28

2015-11-03 08:28

Mordhotade och spottade på ambulanspersonal

SÄFFLE: Aggressiv patient i handfängsel och spotthuva

För en dryg vecka sedan blev ambulanspersonal i Säffle mordhotad av en våldsam patient.

I en avvikelserapport kan man läsa att händelsen inträffade nattetid. Personalen tog hand om en patient som var våldsam och hotfull. Polis fanns med i ambulansen under transporten och patienten hade handfängsel och spotthuva på sig.

Under ambulanstransporten kräktes patienten, och när huvan togs bort spottade patienten, som har en så kallad allmänfarlig sjukdom, blodblandad saliv i ansiktet på ambulanspersonalen. Patienten uppträdde hotfullt och mordhotade personalen.

I avvikelserapporten föreslås skyddsglasögon som åtgärd samt att polis föreslås vara med i ambulansen vid transport av samtliga våldsamma patienter.

 

I en avvikelserapport kan man läsa att händelsen inträffade nattetid. Personalen tog hand om en patient som var våldsam och hotfull. Polis fanns med i ambulansen under transporten och patienten hade handfängsel och spotthuva på sig.

Under ambulanstransporten kräktes patienten, och när huvan togs bort spottade patienten, som har en så kallad allmänfarlig sjukdom, blodblandad saliv i ansiktet på ambulanspersonalen. Patienten uppträdde hotfullt och mordhotade personalen.

I avvikelserapporten föreslås skyddsglasögon som åtgärd samt att polis föreslås vara med i ambulansen vid transport av samtliga våldsamma patienter.