2015-06-12 10:17

2015-06-12 10:17

Kraftigt minskad energiförbrukning

SÄFFLE: Säffle kommun sänkte förbrukningen av olja och el

Säffle kommun har under fem år minskat sin energianvändning med 11 procent och oljeförbrukningen med 75 procent. Det framgår när det uppmärksammade projektet Energieffektiva kommuner nu summeras.

Energieffektiva kommuner är namnet på ett projekt som Säffle startade 2009 tillammans med de fem dalsländska kommunerna. Projektet, som finansierats av Energimyndigheten, har nu avslutats och summeringen visar att Säffle kommun sedan 2009 har sänkt förbrukningen av både energi och olja.

Den total inköpta energimängden i de kommunala verksamheterna har minskat med 11 procent vilket motsvarar cirka 4,8 miljoner kWh. Oljeförbrukningen har minskat med 75 procent.

– Ett resultat som vi naturligtvis är väldigt nöjda med. Projektet har på bästa sätt visar hur man på olika sätt kan minska energiförbrukningen men också vilka fördelar man skapar genom samarbete mellan olika kommuner, säger Lars-Anders Sjögren som är miljöstrateg på Säffle och Åmåls gemensamma teknik- och fritidsförvaltning.

Lyfts som en förebild

Besparingen är så bra att samarbetet mellan de sex kommunerna pekas ut av Energimyndigheten.

– Energimyndigheten har lyft fram oss som en förebild och ett strålande exempel på kraften i samarbete mellan kommuner, säger Lars-Anders Sjögren.

Den minskade förbrukningen är stor både när det gäller elförbrukning och olja. 2009 förbrukade Säffle kommun sammanlagt nästan 45 000 MWh. 2014 uppgick förbrukningen till cirka 40 000. Oljeförbrukningen har under samma period minskat med 75 procent och uppgick ifjol till knappt 40 kubikmeter.

Framför allt är det Säfflebostäders fastigheter som bidragit till den minskade förbrukningen men också el för gatubelysningen och övergången till dieselbilar har inneburit energibesparingar. Lars-Anders Sjögren menar att det är både små och stora besparingar som lett fram till resultatet.

– Det handlar om allt från elcyklarna inom hemtjänsten och brukarsamverkan inom förskolorna till större energieffektiviseringar, säger han.

Han tycker det är trist att Energimyndigheten nu avslutar projektet:

– Men jag hoppas på nya grepp och skulle bli förvånad om inte det här fortsätter i någon ny form, säger han.

Så kan det bli. Under den närmaste fyra åren kommer nämligen 1,9 miljarder kronor att fördelas till olika lokala klimatinvesteringar som syftar till att minska växthusgasutsläppen. Säffle och de fem dalsländska kommunerna (Åmål, Dals Ed, Mellerud, Färgelanda och Bengtsfors) hoppas att man på det sättet kan föra projektet till nästa nivå och fortsätta besparingarna.

Energieffektiva kommuner är namnet på ett projekt som Säffle startade 2009 tillammans med de fem dalsländska kommunerna. Projektet, som finansierats av Energimyndigheten, har nu avslutats och summeringen visar att Säffle kommun sedan 2009 har sänkt förbrukningen av både energi och olja.

Den total inköpta energimängden i de kommunala verksamheterna har minskat med 11 procent vilket motsvarar cirka 4,8 miljoner kWh. Oljeförbrukningen har minskat med 75 procent.

– Ett resultat som vi naturligtvis är väldigt nöjda med. Projektet har på bästa sätt visar hur man på olika sätt kan minska energiförbrukningen men också vilka fördelar man skapar genom samarbete mellan olika kommuner, säger Lars-Anders Sjögren som är miljöstrateg på Säffle och Åmåls gemensamma teknik- och fritidsförvaltning.

Lyfts som en förebild

Besparingen är så bra att samarbetet mellan de sex kommunerna pekas ut av Energimyndigheten.

– Energimyndigheten har lyft fram oss som en förebild och ett strålande exempel på kraften i samarbete mellan kommuner, säger Lars-Anders Sjögren.

Den minskade förbrukningen är stor både när det gäller elförbrukning och olja. 2009 förbrukade Säffle kommun sammanlagt nästan 45 000 MWh. 2014 uppgick förbrukningen till cirka 40 000. Oljeförbrukningen har under samma period minskat med 75 procent och uppgick ifjol till knappt 40 kubikmeter.

Framför allt är det Säfflebostäders fastigheter som bidragit till den minskade förbrukningen men också el för gatubelysningen och övergången till dieselbilar har inneburit energibesparingar. Lars-Anders Sjögren menar att det är både små och stora besparingar som lett fram till resultatet.

– Det handlar om allt från elcyklarna inom hemtjänsten och brukarsamverkan inom förskolorna till större energieffektiviseringar, säger han.

Han tycker det är trist att Energimyndigheten nu avslutar projektet:

– Men jag hoppas på nya grepp och skulle bli förvånad om inte det här fortsätter i någon ny form, säger han.

Så kan det bli. Under den närmaste fyra åren kommer nämligen 1,9 miljarder kronor att fördelas till olika lokala klimatinvesteringar som syftar till att minska växthusgasutsläppen. Säffle och de fem dalsländska kommunerna (Åmål, Dals Ed, Mellerud, Färgelanda och Bengtsfors) hoppas att man på det sättet kan föra projektet till nästa nivå och fortsätta besparingarna.