2013-11-27 16:00

2015-01-13 23:44

En bit sjöfartshistoria är räddad

LURÖ

Fyren på Lilla Bratten i Lurö skärgård har köpts av Luröskärgårdens Natur- och Kulturförening för att säkerställa bevarandet.

Sjöfartsverket säljer fyren eftersom den inte längre fyller samma funktion för sjöfarten och därmed utgör en extra kostnad för dem.

Priset för fyren var en krona.

– Det är viktigt att rädda och bevara ett kulturarv som till exempel fyren på Lilla Bratten för framtiden. Jag har fullt förstående för att sjöfartsverket inte har resurser att ansvara för och vårda sjömärken som de i dag i mindre grad utnyttjar, säger Henrik Ahlgren, ordförande för föreningen.

Och fortsätter:

– Hade ingen annat tagit sig på ansvaret för fyren hade troligtvis en bit sjöfartshistoria monterats ner och försvunnit likt fyren på Måkskär i Lurö skärgård.

Samtidigt har fyren byggts om från en sektorfyr till runtomlysande fyr, den kommer bara att lysa vitt ljus. Detta gör att föreningen får minde förpliktelser mot sjöfarten.

Sjöfartsverket säljer fyren eftersom den inte längre fyller samma funktion för sjöfarten och därmed utgör en extra kostnad för dem.

Priset för fyren var en krona.

– Det är viktigt att rädda och bevara ett kulturarv som till exempel fyren på Lilla Bratten för framtiden. Jag har fullt förstående för att sjöfartsverket inte har resurser att ansvara för och vårda sjömärken som de i dag i mindre grad utnyttjar, säger Henrik Ahlgren, ordförande för föreningen.

Och fortsätter:

– Hade ingen annat tagit sig på ansvaret för fyren hade troligtvis en bit sjöfartshistoria monterats ner och försvunnit likt fyren på Måkskär i Lurö skärgård.

Samtidigt har fyren byggts om från en sektorfyr till runtomlysande fyr, den kommer bara att lysa vitt ljus. Detta gör att föreningen får minde förpliktelser mot sjöfarten.

null
null
null