Filipstad Ulrika Strömvall
Lesjöfors Älvsjöhyttans samhällsförening
Filipstad Brattfors Hembygdsförening
Kristinehamn Equmeniakyrkan Visnum
Södra Råda Södra Råda Kulturhus
Brunskog Brunskogs Hembygdsförening
Arvika Såguddens museum
Dals Långed Dals Långeds Utvecklingsråd
Kristinehamn Rudskoga Hembygdsförening
Brålanda Åkessons Loge
Åsensbruk Dalslands Konstmuseum
Charlottenberg Eda Hembygdsförening
Brunskog Brunskogs Hembygdsförening
Gunnarskog Allstakans Byalag
Arvika Rackstadmuseet
Gunnarskog Gunnarskogs Hembygdsförening
Björneborg Björneborgs Folkets Hus & Park