2016-09-01 17:10

2016-09-01 17:10

Plåtfasad stoppar intrång

MUNKFORS: En säkerhetsåtgärd

En hög plåtfasad har satts upp för att hindra att obehöriga kommer in i den riskfyllda gamla industribyggnaden på Laxholmen.

Åtgärden för 60 000 kronor är en provisorisk lösning då tekniska enheten vill att kostnaden för en rivning tas med i kommande flerårsplan.

Åtgärden för 60 000 kronor är en provisorisk lösning då tekniska enheten vill att kostnaden för en rivning tas med i kommande flerårsplan.