2016-09-01 16:20

2016-09-01 16:20

Ett lyft för centrum

MUNKFORS: Tallbacksvägen får en välbehövlig ansiktslyftning

En totalrenovering av de centrala delarna av Tallbacksvägen har påbörjats.
– Det ska vara asfalterat och klart till våren, säger tekniske chefen Kjell Bengtsson.

För närvarande flyter inte trafiken i centrala Munkfors som den brukar. Tallbacksvägen är avspärrad på en sträcka om en huslängd väster om korsningen med Smedsgatan och en huslängd upp mot rondellen vilket gör att man får ta en alternativ väg för att komma till torget och husen i området runt torget.

Det är byte av vatten- och avloppsledningar som sätter stopp för trafiken. Vägen har grävts ur, ett arbete som sedan ska fortsätta till rondellen.

Omfattande insats

Då hela vägen grävs ur passar man på att göra en omfattande ansiktslyftning när den återställs. Det blir nya gång- och cykelvägar, ny belysning, plattsättning längs fastigheterna samt en översyn av parkeringsplatserna.

– I och med att vi ska gå ända in mot Lerins, där det ska bli nya plattor, vill Munkforsbostäder ha med dränering av sin fastighet, säger Bengtsson.

En bit av Smedsgatan norrut har också grävts ur. Här ska göras en vändzon i stället samt att gång - och cykelvägen ansluts till övergångsstället, för en säkrare skolväg för barnen.

– Även gc-vägen som kommer runt vid Ica och går ner mot Smedsgatan ska breddas, säger Bengtsson.

Mångmiljoninvestering

2,5 miljoner kronor är anslaget till helrenoveringen av Tallbacksvägen. Dräneringsarbetet runt Munkforsbostäders fastighet ligger utanför det projektet och är beräknat kosta sex-sju hundra tusen kronor.

– Vi gör så mycket vi kan innan vintern och så blir det ny beläggning i början av nästa år, säger Bengtsson.

För närvarande flyter inte trafiken i centrala Munkfors som den brukar. Tallbacksvägen är avspärrad på en sträcka om en huslängd väster om korsningen med Smedsgatan och en huslängd upp mot rondellen vilket gör att man får ta en alternativ väg för att komma till torget och husen i området runt torget.

Det är byte av vatten- och avloppsledningar som sätter stopp för trafiken. Vägen har grävts ur, ett arbete som sedan ska fortsätta till rondellen.

Omfattande insats

Då hela vägen grävs ur passar man på att göra en omfattande ansiktslyftning när den återställs. Det blir nya gång- och cykelvägar, ny belysning, plattsättning längs fastigheterna samt en översyn av parkeringsplatserna.

– I och med att vi ska gå ända in mot Lerins, där det ska bli nya plattor, vill Munkforsbostäder ha med dränering av sin fastighet, säger Bengtsson.

En bit av Smedsgatan norrut har också grävts ur. Här ska göras en vändzon i stället samt att gång - och cykelvägen ansluts till övergångsstället, för en säkrare skolväg för barnen.

– Även gc-vägen som kommer runt vid Ica och går ner mot Smedsgatan ska breddas, säger Bengtsson.

Mångmiljoninvestering

2,5 miljoner kronor är anslaget till helrenoveringen av Tallbacksvägen. Dräneringsarbetet runt Munkforsbostäders fastighet ligger utanför det projektet och är beräknat kosta sex-sju hundra tusen kronor.

– Vi gör så mycket vi kan innan vintern och så blir det ny beläggning i början av nästa år, säger Bengtsson.