2016-03-18 14:57

2016-03-18 14:57

Smedsgatan snyggas upp

MUNKFORS: Ett attraktivare centrum

Till sommaren kommer Smedsgatan ha fått en ansiktslyftning. Den så kallade grönstrukturen med rabatter och träd ska snyggas upp och det ska bli ny gatubelysning.

Insatsen är ett led i målet om ett attraktivare centrum. Den sträcka som berörs är från kommunhuset till torget där rabatter ska grävas ur, ny matjord fyllas på och perenner planteras.

Det handlar om en investering på högst 150 000 kronor som klaras inom ramen för årets investeringsvolym. Uppsnyggningen av grönstrukturen innebär också att driftsbudgeten för park ökar med cirka 30 000 kronor per år.

Utskottet för service har även beslutat att gatubelysningen på sträckan ska förnyas, vilket tas inom anslagen budget för gatubelysning.

Insatsen är ett led i målet om ett attraktivare centrum. Den sträcka som berörs är från kommunhuset till torget där rabatter ska grävas ur, ny matjord fyllas på och perenner planteras.

Det handlar om en investering på högst 150 000 kronor som klaras inom ramen för årets investeringsvolym. Uppsnyggningen av grönstrukturen innebär också att driftsbudgeten för park ökar med cirka 30 000 kronor per år.

Utskottet för service har även beslutat att gatubelysningen på sträckan ska förnyas, vilket tas inom anslagen budget för gatubelysning.