2016-03-16 18:21

2016-03-16 18:21

Solceller på nya förskolan röstades bort

MUNKFORS

En möjlighet att förse den nya förskolan i Munkerud med solceller valdes bort av S-majoriteten när kommunstyrelsen i måndags gav klartecken till att bygga.

I projektbudgeten på 25 miljoner kronor fanns förutom byggnaden, markarbeten, lekutrustning, förråd och liknande i utomhusmiljön även en option för anläggande av 142 kvadratmeter solceller till en kostnad av 392 000 kronor.

Eric Henriksson (S) föreslog att optionen inte skulle utnyttjas medan Peter Ingmarsson (C), Mats Almemark (L) och Patrik Hellström (M) yrkade på att förvaltningens förslag i sin helhet skulle bifallas. Efter omröstning vann S-förslaget, med reservationer från C, L och M.

I projektbudgeten på 25 miljoner kronor fanns förutom byggnaden, markarbeten, lekutrustning, förråd och liknande i utomhusmiljön även en option för anläggande av 142 kvadratmeter solceller till en kostnad av 392 000 kronor.

Eric Henriksson (S) föreslog att optionen inte skulle utnyttjas medan Peter Ingmarsson (C), Mats Almemark (L) och Patrik Hellström (M) yrkade på att förvaltningens förslag i sin helhet skulle bifallas. Efter omröstning vann S-förslaget, med reservationer från C, L och M.