2011-02-23 07:30

2015-01-13 10:33

Margot för kampen för utsatta kvinnor i krig

XTRA: På plats i Kongo

De senaste månaderna har hundratals kvinnor, och i viss mån även barn och män, utsatts för massvåldtäkter i samband med oroligheter i Kongo-Kinshasa.
Margot Wallström är FN:s ansvariga för att stoppa sexuellt våld i krig och finns nu på plats i landet för att arbeta mot den både gamla och omfattande företeelsen.

– Situationen i Kongo-Kinshasa har ju uppmärksammats mycket den senaste tiden, och vi arbetar med landets regering för att framför allt bekämpa straffriheten. Mitt team och jag har också bestämt oss för att fokusera särskilt på bland andra Liberia, Centralafrikanska republiken och Sudan, säger Margot Wallström till Xtra.

”En stor framgång”

Sedan våren 2010 har hon det prestigefyllda men svåra uppdraget att försöka få ett stopp på det sexuella våldet i krig. Den största framgången hittills är en resolution som togs i FN:s säkerhetsråd i december som gör att konfliktrelaterat sexuellt våld nu ska betraktas som krigsbrott. Resolutionen gör det också lättare att till exempel genom sanktioner komma åt dem som utför och beordrar dåden.

– Det är en stor framgång att FN:s säkerhetsråd numera definierar detta som en fråga om fred och säkerhet i världen, säger Margot Wallström.

I alla krig

Förutom att kvinnor själva ofta upplever skam i samband med en våldtäkt kan det i många kulturer dessutom leda till utfrysning ur familjer och på många sätt kan det bli en förödmjukelse för hela samhällen. Det är en av orsakerna till att våldtäkter ständigt används som ett vapen i krig.

Just nu ligger fokus mycket på det sexuella krigsrelaterade våldet i östra Kongo, men hur utbrett är det i världen skulle du säga?

– Tyvärr så är sexuellt våld ett inslag i nästan alla pågående krig och konflikter, men med olika målgrupper och syften.

För att komma till rätta med sexuellt våld i krig och sätta dit förövarna måste det komma lagar som säger att det verkligen är förbjudet. Och i nästa led måste domstolarna utfärda fällande domar, menar Margot.

– Det handlar också om att stärka kvinnans ställning i samhället och att skapa ett politiskt ansvarstagande i länderna.

”Familjen stöder”

Vad säger du till de utsatta kvinnorna och familjerna som har utsatts som du möter?

– Det jag kan lova dessa utsatta kvinnor och deras familjer är att vi ska bära deras röster till den högsta FN-nivån, att vi ska göra allt vi kan för att få fast de skyldiga, mobilisera respektive regeringar och att vi ska få FN att arbeta bättre med förebyggande insatser och för att hjälpa offer för sexuellt våld.

Hur gör du för att själv hantera alla de hemska berättelser som ditt arbete måste innebära?

– Tack och lov har jag ett jättebra och stödjande team som jag alltid kan prata och dela erfarenheterna med, och så får jag ju stöd av min egen familj. Familjen bor på Hammarö nu och jag är hemma ungefär en gång i månaden.

– Situationen i Kongo-Kinshasa har ju uppmärksammats mycket den senaste tiden, och vi arbetar med landets regering för att framför allt bekämpa straffriheten. Mitt team och jag har också bestämt oss för att fokusera särskilt på bland andra Liberia, Centralafrikanska republiken och Sudan, säger Margot Wallström till Xtra.

”En stor framgång”

Sedan våren 2010 har hon det prestigefyllda men svåra uppdraget att försöka få ett stopp på det sexuella våldet i krig. Den största framgången hittills är en resolution som togs i FN:s säkerhetsråd i december som gör att konfliktrelaterat sexuellt våld nu ska betraktas som krigsbrott. Resolutionen gör det också lättare att till exempel genom sanktioner komma åt dem som utför och beordrar dåden.

– Det är en stor framgång att FN:s säkerhetsråd numera definierar detta som en fråga om fred och säkerhet i världen, säger Margot Wallström.

I alla krig

Förutom att kvinnor själva ofta upplever skam i samband med en våldtäkt kan det i många kulturer dessutom leda till utfrysning ur familjer och på många sätt kan det bli en förödmjukelse för hela samhällen. Det är en av orsakerna till att våldtäkter ständigt används som ett vapen i krig.

Just nu ligger fokus mycket på det sexuella krigsrelaterade våldet i östra Kongo, men hur utbrett är det i världen skulle du säga?

– Tyvärr så är sexuellt våld ett inslag i nästan alla pågående krig och konflikter, men med olika målgrupper och syften.

För att komma till rätta med sexuellt våld i krig och sätta dit förövarna måste det komma lagar som säger att det verkligen är förbjudet. Och i nästa led måste domstolarna utfärda fällande domar, menar Margot.

– Det handlar också om att stärka kvinnans ställning i samhället och att skapa ett politiskt ansvarstagande i länderna.

”Familjen stöder”

Vad säger du till de utsatta kvinnorna och familjerna som har utsatts som du möter?

– Det jag kan lova dessa utsatta kvinnor och deras familjer är att vi ska bära deras röster till den högsta FN-nivån, att vi ska göra allt vi kan för att få fast de skyldiga, mobilisera respektive regeringar och att vi ska få FN att arbeta bättre med förebyggande insatser och för att hjälpa offer för sexuellt våld.

Hur gör du för att själv hantera alla de hemska berättelser som ditt arbete måste innebära?

– Tack och lov har jag ett jättebra och stödjande team som jag alltid kan prata och dela erfarenheterna med, och så får jag ju stöd av min egen familj. Familjen bor på Hammarö nu och jag är hemma ungefär en gång i månaden.

  • Marie Lundström

null
null
null