Användarvillkor

  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Villkor för digitalt användarkonto och prenumerationer hos Nya Wermlands-Tidningens AB.

Publicerat 30 november 2016.

Dessa villkor gäller mellan Nya Wermlands-Tidningens AB, org nr 556024-5812 och dig som kontoinnehavare av Nya Wermlands-Tidningens AB:s tjänster.

Villkorens tillämplighet

Villkoren gäller för din användning av Nya Wermlands-Tidningens AB:s digitala tjänster som hålls tillgängliga via webbsidor eller mobila plattformar som Nya Wermlands-Tidningens AB tillhandahåller. Din tillgång och användning av dessa tjänster förutsätter att du godtar dessa villkor. Du accepterar villkoren när du skapar ett digitalt användarkonto hos oss eller köper en prenumeration.

Rätt att använda tjänsterna

För att få registrera dig för digitalt användarkonto hos Nya Wermlands-Tidningens AB måste du vara över 13 år. Är du under 18 år krävs dina målsmäns godkännande för att du ska få registrera dig och använda våra tjänster. Genom att registrera dig och skapa ett digitalt användarkonto intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från dina målsmän. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv. För att köpa en prenumeration, eller annan digital produkt, måste du vara 18 år och myndig. Genom ditt köp intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga.

Digitalt användarkonto och prenumerationskonton

För att få tillgång till allt vårt digitala innehåll på våra sajter, inklusive e-tidningstjänster och annat digitalt innehåll krävs ett individuellt användarkonto.

Du får enbart använda kontot för icke-kommersiellt bruk. Om ett konto används för andra ändamål har Nya Wermlands-Tidningens AB rätt att stänga av kontot med omedelbar verkan. Du ansvarar för att uppgifter som du lämnar via ditt konto är korrekta samt att uppdatera dina uppgifter vid behov. Du ska förvara dina användaruppgifter (användarnamn och lösenord) till kontot säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta Nya Wermlands-Tidningens AB om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Start och uppsägning

Ditt digitala användarkonto gäller tills vidare från och med det att Nya Wermlands-Tidningens AB fått din registrering. Du kan när som helst avsluta ditt digitala konto. Köp och uppsägningar av prenumerationer görs via våra digitala konto eller via direktkontakt med vårt kundcenter.

Innehåll         

Våra tjänster ger dig möjlighet att ta del av ett föränderligt innehåll av nyheter och annat innehåll. Nya Wermlands-Tidningens AB utvecklar tjänsterna löpande, vilket innebär att vi utan meddelande kan lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. Nya Wermlands-Tidningens AB reserverar sig för eventuella skrivfel i vårt innehåll där det lämnas uppgifter om tjänsterna.

Våra digitala produkter kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Nya Wermlands-Tidningens AB ansvarar inte för integritetskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna enbart för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Immateriella rättigheter

Nya Wermlands-Tidningens AB innehar alla rättigheter (upphovsrätt) till våra webbplatser, papperstidningar samt övriga digitala produkter. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av sådant Innehåll – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjuden och förutsätter tillstånd av oss. 

Behandling av personuppgifter

När du registrerat dig för ett digitalt användarkonto samtycker du till att Nya Wermlands-Tidningens AB håller ett register över våra användare och kunder som har registrerat sig.

Registren innehåller personuppgifter som exempelvis namn, födelseår/personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, prenumerationsuppgifter samt andra uppgifter som du angivit.

Uppgifterna används av Nya Wermlands-Tidningens AB för fakturering, information och leverans av produkter, samt kan användas som underlag i annonsering, marknadsföring, statistik och produktutveckling. Nya Wermlands-Tidningens AB kan hämta information från externa källor för att hålla registret uppdaterat, kunna komplettera dina personuppgifter och för att se till att innehållet, erbjudandena och annonseringen som tillhandahålls från oss och våra samarbetspartners passar dig och dina intressen.

Du som användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, e-post eller sms samt genom andra digitala kanaler. Du medger också att direktmarknadsföring får skickas till dig via e-post, sms eller annan funktion. Du har dock alltid rätt att tacka nej till vidare direktmarknadsföring, vilket du gör antingen på ditt konto eller genom att använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, sms eller andra meddelanden som vi eller våra samarbetspartners skickar till dig. Är du under 16 år kommer vi inte att skicka direktmarknadsföring till dig.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Alla användare har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla samtycke, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter.

Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående användarrelation och en tid därefter.

Särskilda villkor för prenumeration

Genom att du tecknar en prenumeration av papperstidningen och/eller digitalt och därmed betalar och tar emot tidningen accepterar du Nya Wermlands-Tidningens AB:s gällande allmänna och särskilda villkor för det som ingår i din prenumeration.

För att kunna teckna en prenumeration måste du vara 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande. Genom ditt tecknande av en prenumeration intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga.

Avtalstid

Avtalstiden på din prenumeration är beroende på vilket betalningssätt du har valt samt val av prenumerationsform.

Tillsvidareprenumeration

Tillsvidareprenumeration innebär att du har tillgång till tidningen och/eller digitala tjänster, och avtalet därmed är giltigt, till dess att du säger upp din prenumeration. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

Tidsbestämd prenumeration

Tidsbestämd prenumeration innebär att du har tillgång till tidningen och/eller digitala tjänster under en bestämd period som är angiven på prenumerationsfakturan. Vill du förlänga prenumerationen eller byta till tillsvidareprenumeration kontaktar du vårt kundcenter. För att inte få avbrott i leveransen måste du meddela kundcenter senast en vecka före den tidsbestämda prenumerationsperiodens slut. Förlängs inte prenumerationen eller byter du till tillsvidareprenumeration upphör avtalet vid den tidsbestämda prenumerationsperiodens slut.

Betalning via pappersfaktura, e-faktura och autogiro

Faktura kommer att skickas till dig inom 14 dagar efter att du beställt en prenumeration. Du kan alltid välja att betala genom e-faktura (endast för privatpersoner) och i vissa fall genom autogiro. Betalning sker i förskott. Förskottsbetalning återbetalas inte.

Utebliven betalning av faktura

Om betalning för prenumeration uteblivit och vi skickar en betalningspåminnelse till dig tillkommer en påminnelseavgift på för närvarande 30 kronor. Om betalning uteblivit under en period om mer än 30 dagar har vi rätt att säga upp prenumerationen. Detta sker genom att vi upphör att leverera tidningen till dig och fakturerar dig för den period som tidningen delats ut utan betalning. Om den tid du fått tidningen är kortare än den tid din prenumeration avsåg har vi rätt att tillämpa det – i normala fall högre – pris per tidning som gäller för den tid som du faktiskt har fått tidningen. Vi kommer att skicka ett nytt inbetalningskort till dig på detta belopp.

Betalning med kort

Har du valt att teckna en månadsvis löpande prenumeration med kortbetalning är avtalstiden 30 dagar (avtalsperiod) med början den dag du genomför köpet. Du har tillgång till din prenumeration under avtalsperioden. Så länge du inte säger upp din prenumeration förnyas avtalsperioden automatiskt vid utgången av varje avtalsperiod och du kommer att debiteras avgiften för 30 dagar utan att särskilt meddelande sänds till dig om detta.

Alla betalningar sker i förskott. Vid uppsägning avslutas prenumerationen vid utgången av den redan betalade avtalsperioden. Någon återbetalning sker inte.

Vi använder oss av Payex och Dibs för säkra kortbetalningar. De uppgifter som du lämnar vid köp på vår webbplatser som exempelvis kortnummer, personnummer och belopp skickas till Dibs. Dibs har inte tillåtelse att föra dessa uppgifter vidare, förutom till kortföretagen för auktorisering av det belopp som kommer att debiteras ditt kort vid betalning. Vid betalning med kort kommer ditt kort att debiteras direkt vid köptillfället.

Om vi justerar våra priser kommer du att få meddelande om det. För det fall vi inte kan debitera den överenskomna summan från ditt kort kommer vi att kontakta dig och be dig se till att beloppet kan debiteras inom tre dagar. Kan vi efter dessa tre dagar fortfarande inte debitera den överenskomna summan kommer din prenumeration att avslutas omedelbart.

Uppsägning

Vill du säga upp din prenumeration kontaktar du oss via kundcenter. Utöver vad som framgår av dessa allmänna villkor har vi alltid en rätt att säga upp avtalet när som helst med 30 dagars uppsägningstid.

Priser

Information om priser för våra tjänster och prenumerationserbjudanden finns på våra webbplatser. Alla priser som anges är i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms. Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att ändra priserna på motsvarande sätt.

Vid utlandsbetalning

SWIFT kod: HANDSESS

IBAN nr: SE9760000000000179298348

Bekräftelse på genomfört köp

När du köpt och betalat en prenumeration kommer en bekräftelse att skickas till dig via den e-postadress som du uppgett i samband med köpet. I bekräftelsen framgår vad du har köpt och från och med vilken dag din prenumeration börjar gälla. De uppgifter som du angett i beställningen kommer även att framgå av bekräftelsen och vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ber vi dig att kontakta kundcenter.

Förmånskort

I din prenumeration kan det ingå ett förmånskort (detta gäller för närvarande prenumerationer på SLA, MT och Karlskoga Tidning/Karlskoga-Kuriren). Förmånskortet är digitalt och finns att tillgå via http://nwt.se/kundcenter. Erbjudanden gällande våra förmånskort annonseras via vår webbplatser, pappers- och e-tidningar, din e-postadress eller via SMS. Som prenumerant har du även tillgång till andra erbjudanden vid sidan av våra förmånskort.

Bilagor, reklam med mera

Om din prenumeration omfattar papperstidning och e-tidning finns också ibland även sådant material som är ”ibladat”, till exempel redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial och samhällsinformation. Genom att teckna prenumeration accepterar du att ta emot såväl tidningen som “ibladat” material.

Uppehåll och adressändring

Vill du göra ett tillfälligt uppehåll i din prenumeration eller ändra din adress gör du detta via länkar i ditt digitala konto.

Vid uppehåll av prenumerationen har du tillgång till e-tidningen och nyheterna på vår sajt. Någon förlängning av prenumerationsperioden görs inte. Under särskilda omständigheter exempelvis vistelse på sjukhus kan du göra ett tillfälligt uppehåll i prenumerationen där din prenumerationsperiod förlängs med de dagar som överstiger de sju (7) första. Då har du inte tillgång till e-tidningen eller digitalt material som är exklusivt för våra prenumeranter.

Det är inte möjligt att göra uppehåll i din prenumeration på e-tidningen.

Leverans av papperstidningen

Det är naturligtvis vår strävan att du ska få tidningen levererad i brevlådan varje utgivningsdag. En förutsättning för att vi ska kunna leverera tidningen till dig är att din brevlåda är märkt med ditt efternamn. Om du inte bor i lägenhet behöver din brevlåda vara placerad vid tomtgräns och märkt med efternamn och gatunummer. I vissa fall är det även nödvändigt att adressen framgår på brevlådan. Ibland kan våra distributörer inte leverera tidningen till din brevlåda även om denna är placerad vid din tomtgräns och ibland är det nödvändigt att leverera tidningen med Postnord vilket medför en senare leveranstid än normalt. Vi kommer i sådana fall att informera dig om detta och föreslå en annan placering av din brevlåda för att våra distributörer ska kunna leverera tidningen till dig eller informera dig om att Posten kommer att leverera din tidning till dig.

Skulle det inträffa att tidningen uteblir, kontakta då Tidningstjänst, Västsvensk Tidningsdistribution eller Prolog, beroende på var du bor, för information om orsaken, samt eventuell kompensation. För tidning som levereras med Postnord, kontakta kundcenter.

Följande kontaktuppgifter gäller för tidningsdistributörerna:

Karlstad, Hammarö, Grums, Arvika, Eda, Årjäng, Säffle, Åmål, Bengtsfors, Ed, Sunne, Munkfors, Hagfors, Torsby, Forshaga och Kil.

Tidningstjänst: webb http://www.tab.se, telefon 010-436 31 04, öppettider: kl 7-16 (måndag-fredag) kl 7-12 (lördag)

Karlskoga, Kristinehamn, Degerfors, Filipstad och Storfors.

Tidningstjänst: webb http://www.tab.se, telefon 010-436 32 20. öppettider: kl 7-16 (måndag-fredag) 7-12 (lördag)

Malung

Tidningstjänst: webb http://www.tab.se, telefon 023-79 40 80, öppettider: kl 7-14 (måndag-fredag) kl 7-11 (lördag)

Skövde, Mariestad, Töreboda, Hjo, Tibro, Karlsborg, Falköping, Tidaholm, Gullspång

Tidningstjänst: webb http://www.tab.se, telefon 010-436 24 38, öppettider: kl 7-16 (måndag-fredag) 7-12 (lördag)

Hällefors, Grythyttan

Prolog: telefon 010-110 15 50, öppettider: kl 7-10 (måndag-fredag)

Mellerud

VTD: telefon 0520-42 27 00, öppettider: kl 7-16 (måndag-fredag) 7-12 (lördag)

Lidköping/Götene

VTD: webb: http://www.vtd.se, telefon 0510-275 88, öppettider: kl 7:30-13:00 (måndag-fredag).

Dina rättigheter som konsument

Du som konsument har bland annat rättigheter i enlighet med Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) och E-handelslagen (2002:562) när du köper varor och tjänster på distans, exempelvis via internet. Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och vill du läsa närmare om dina rättigheter kan du gå in på Konsumentverkets hemsida http://www.konsumentverket.se. Kontakta kundcenter om du är missnöjd med varor eller tjänster som du har beställt via våra webbplatser.

Om du trots detta inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.

Allmänna reklamationsnämnden

Box 174

101 23 Stockholm

Du har rätt att ångra ditt köp av prenumeration inom 14 dagar från den dag du har fått din första tidning. För att utnyttja din ångerrätt ber vi dig skicka ett meddelande till oss per e-post så snart som möjligt. Det finns också ett standardformulär för att utöva ångerrätten på Konsumentverkets hemsida som du kan använda. Eventuell återbetalning av det belopp som du betalat kommer att göras av oss. När återbetalning sker kommer vi att göra avdrag med ett belopp motsvarande styckpriset för de tidningar du har fått.

Teknik

Din tillgång till våra digitala tjänster är beroende av att du innehar egen hårdvara som exempelvis dator, surfplatta eller telefon. Dessutom krävs nödvändiga mjukvaror, såsom program för webbläsare, e-post eller nedladdade applikationer, samt lämpligt abonnemang för internetanslutning. Nya Wermlands-Tidningens AB tar inget ansvar för din tillgång till dessa hårdvaror och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, som krävs vid användning av våra digitala tjänster. Våra digitala tjänster stöder som regel de senaste versionerna av de mest förekommande webbläsarna.

Om cookies

Nya Wermlands-Tidningens AB:s digitala tjänster använder cookies för olika ändamål, exempelvis för trafikmätning och digital annonsering. Ibland använder vi också så kallade tredjepartscookies, cookies från andra företag än Nya Wermlands-Tidningens AB.  En cookie är en datafil som lagras i din dator. Cookien innehåller information från den webbläsare som används men inga personuppgifter eller andra identifieringsuppgifter. All statistik som samlas in används i samlad form för ovanstående syften. Genom att ha webbläsaren inställd för att tillåta användning av cookies anses användare ha lämnat sitt samtycke till detta. Vill du undvika cookies ändrar du inställningarna för dessa i din webbläsare.

Friskrivning

Utöver vad som i övrigt framgår av villkoren gäller följande friskrivningar avseende Nya Wermlands-Tidningens ansvar. Nya Wermlands-Tidningens AB friskriver sig från ansvar hänförligt till våra digitala tjänster, inräknat webbsidornas, funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Friskrivningen omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda tjänsterna, inräknat material eller information hänförligt från dessa. Vidare friskriver sig Nya Wermlands-Tidningens AB från allt ansvar för information, produkter, tjänster, erbjudanden med mera från tredje part oavsett om du fått del av detta genom våra tjänster. Omständigheten att en friskrivning enligt ovan skulle gå utöver vad som följer av tvingande lag påverkar inte friskrivningarna i övrigt. Vi reserverar oss för felaktigt angivna priser på våra webbplatser.

Villkorsändringar

Nya Wermlands-Tidningens AB har rätt att ensidigt ändra villkoren. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett och hållits tillgängliga. Om du inte godtar villkorsändringen ska du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp ditt digitala konto.

Överlåtelse

Dessa allmänna och särskilda villkor, och de rättigheter och skyldigheter som följer genom ditt köp, kan inte överlåtas eller överföras till annan part av dig. Det står dock oss fritt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna och särskilda villkor.

Tvistlösning

Villkoren och ditt användande av våra tjänster lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Kontaktuppgifter

Du är alltid välkommen att kontakta Nya Wermlands-Tidningens AB via 054-19 97 50 eller kundcenter@nwt.se.