Så här kontaktar du NWT

Här hittar du viktiga adresser, telefonnummer och e-post till NWT.
NWT-huset. [Förstora] 

Adress

Nya Wermlands-Tidningen

Box 28

651 02 Karlstad

Besöksadress

Våxnäsgatan 20


Telefon

054-19 90 00 (vxl)

Fax

054-19 96 00

Receptionen är öppen

måndag-fredag kl 08.00-17.00

E-post, avdelningar

Redaktionen: redaktion@nwt.se

Annons: annons@nwt.se

Prenumeration: prenumeration@nwt.se

Sporten: sporten@nwt.se

Dag för dag: dfd@nwt.se

Debatt: debatt@nwt.se

Insändare: insandare@nwt.se

Kultur: kultur@nwt.se

Nöje: noje@nwt.se

Ansvarig utgivare: mikael.rothsten@nwt.se

Webmaster: webmaster@nwt.se

Kontakt, avdelningar

Prenumeration

Marknadskoordinatorer

Annons

Redaktion

Lokalredaktioner

Sportredaktion

Direktion

Ekonomi

IT-Avdelningen

Enskild e-post

NWT:s anställda har tillgång till e-post via avdelningarnas brevlådor, olika resurskonton samt personliga adresser. Personliga adresser följer alltid mönstret: fornamn.efternamn@nwt.se. Ersätt alltid å, ä och ö med a, a och o. Har personen dubbelt förnamn eller efternamn, sätt ett bindestreck mellan namnen i dubbelnamnet. Har Du frågor om e-post till NWT eller problem kan Du kontakta postmaster@nwt.se.