2016-06-27 15:02

2016-06-27 15:02

Jila Mossaed får Fröding-sällskapets lyrikpris

LYRIKPRIS: "...för sin uppfordrande och tydliga poesi..."

Poeten Jila Mossaed, en gång och under flera år bosatt i Karlstad, får Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris.
Hon tilldelas priset - på 25 000 kronor - för bland annat ”sin uppfordrande och tydlig poesi”.
Priset delas ut på Alsters herrgård den 21 augusti, i samband med Frödingdagarna.

Under flera år var Jila Mossaed bosatt i Karlstad, numera finns i Göteborg och sänder därifrån ut diktsamlingar som väcker stor uppmärksamhet.

Den senaste samling - på svenska - heter Jag föder rådjuret, utkom ifjol på bokförlaget Lejd, och samma år belönade Jila Mossaed med Aftonbladets litteraturpris.

Bland tidigare belöningar finns ett kulturstipendium - lämpligt nog till Gustaf Frödings minne - av Karlstads kommun.

Det var år 1997, samma år som Jila Mossaed med samlingen Månen och den eviga kon.

Det vill säga att det var det året hon debuterade på svenska. Tidigare hade hon gett ut både lyrik och romaner på persiska.

Född i Iran

Jila Mossaed föddes i Teheran år 1948. Hon bosatte sig i Sverige 1986 och gjorde sitt nya språk också till sitt litterära språk.

Hittills har Jila Mossaed publicerat fem diktsamlingar på svenska. Efter debutboken väntade hon tre år innan den andra boken gavs ut, Sju vilda oceaner, och efter ytterligare fem år kom Under floden ligger en kudde.

Samlingen före fjolårets bok heter Ett ljud som bara jag kan.

Fröding-sällskapets lyrikpris får Jila Mossaed ”för sin uppfordrande och tydliga poesi om förtryck, exil, främlingskap och om erövringen av ett nytt språk och en ny identitet.”

Med andra ord ett författarskap som går på djupet i dagsaktuella frågor.

Under flera år var Jila Mossaed bosatt i Karlstad, numera finns i Göteborg och sänder därifrån ut diktsamlingar som väcker stor uppmärksamhet.

Den senaste samling - på svenska - heter Jag föder rådjuret, utkom ifjol på bokförlaget Lejd, och samma år belönade Jila Mossaed med Aftonbladets litteraturpris.

Bland tidigare belöningar finns ett kulturstipendium - lämpligt nog till Gustaf Frödings minne - av Karlstads kommun.

Det var år 1997, samma år som Jila Mossaed med samlingen Månen och den eviga kon.

Det vill säga att det var det året hon debuterade på svenska. Tidigare hade hon gett ut både lyrik och romaner på persiska.

Född i Iran

Jila Mossaed föddes i Teheran år 1948. Hon bosatte sig i Sverige 1986 och gjorde sitt nya språk också till sitt litterära språk.

Hittills har Jila Mossaed publicerat fem diktsamlingar på svenska. Efter debutboken väntade hon tre år innan den andra boken gavs ut, Sju vilda oceaner, och efter ytterligare fem år kom Under floden ligger en kudde.

Samlingen före fjolårets bok heter Ett ljud som bara jag kan.

Fröding-sällskapets lyrikpris får Jila Mossaed ”för sin uppfordrande och tydliga poesi om förtryck, exil, främlingskap och om erövringen av ett nytt språk och en ny identitet.”

Med andra ord ett författarskap som går på djupet i dagsaktuella frågor.