2016-06-17 16:46

2016-06-17 16:46

En tyst skolklass blev hans mästerverk

KONST: Peter Tillberg, målare, skulptör,scenograf har avlidit

Den stora målningen är ett av Sveriges mest berömda 1900-taletskonstverk.
En skolklass i en grå och med lampglober utrustad lektionssal sitter väldisciplinerad och betraktar betraktaren.
”Blir du lönsam lille vän?” är konstverkets titel.
Nyligen avled Peter Tillberg, fotorealist och målningens skapare.

Fotorealist eller nyrealist. Peter Tillberg (1946 - 2016) var både det ena och det andra.

Han var också teaterscenograf; ett av hans första uppdrag var pjäsen ”Fursteslixckaren” av Lars Norén, en författare som Tillberg ganska ofta samarbetade med.

Som tecknare - stora kolteckningar - var Tillberg ett unikum.

Man kan möjligen hävda att han med sina stora kolteckningar var stilbildande. En del låg motiviskt nära det abstrakta, andra var mer realistiska: Porträtt, ett enda öra, scener från ett mentalsjukhus i 1800-talets Frankrike,

illustrationer till Lars Anderssons medeltidsroman ”Pestkungens legend”.

Till Frankrike

Under 90-talet flyttade Peter Tillberg från trakten av Vallentuna till en liten by i närheten av författaren Alphonse Daudets Tarascon i södra Frankrike.

Där bodde han fram till sin bortgång som följd av en mångårig och ohejdbar sjukdom.

Men det blev mycket produktiva år i Frankrike och regelbundna resor hem till Sverige för utställningar.

Dock hade Tillberg lagt sin fotorealistiska verksamhet långt bakom sig. I Frankrike tecknade han, gjorde grafik och - kanske märkligast - skulpterade.

Han hade myndigheternas särskilda tillstånd att samla grenar och kvistar från floden Rhônes stränder. Av strandfynden gjorde han fantasieggande skulpturer, många av dem inspirerade av hans tidigare grafik.

Då i synnerhet de olika variationerna på bilden av Den onämnbare, en tvåbent varelse som skapelsen - läs: Tillbergs fantasi! - har utrustat med en gigantisk slangsnabel.

Denna måntydiga figur återkom Tillberg till i olika sammanhang.

I ateljén invid bostadshuset i byn Mas Blanc (”Vita huset ”) arbetade han länge på en flera meter hög version i frigolit.

Skolelevernas drömmar

Trots allt var det som fotorealistisk målare Peter Tillberg blev och förblev känd.

Konstverket ”Blir du lönsam lille vän?” går både motiviskt och känslomässigt tillbaka på Tillbergs egna minnen från tidig skoltid.

Hans skoltid präglades av samma ordning och reda i klassrummen som var det vardagliga för miljoner skolelever.

Men också elevernas drömmar om framtiden, samhällets växande krav (”Blir du lönsam!?”), disciplin och anmärkningsbok, straffrihet för pennalistiska lärare, och - kanske - en kliande känsla av att vilja fly ut ur klassrummet och in i en friare framtid.

Det är kanske denna dröm om frihet som drabbat den enda av klassrummets elever som inte klassfotoaktigt och på kommando stirrar på betraktarna: Eftervärldens konstbetraktare, som för längesedan utsett Tillbergs målning till ett av det förra seklets viktigaste svenska konstverk.

Frågor om målningen

Som person var Peter Tillberg vänlig, humoristisk, insiktsfull, själsligt ”skarpsynt”.

Han behöll - så länge sjukdom tillät - kontakterna med Sverige och en stor vänkrets där.

Då och då arrangerades större och mindre utställningar med hans verk. Han kom ofta till invigningarna, charmade utställningsbesökarna, svarade gärna på frågor och visade aldrig varken trötthet eller irritation över de mycket ofta förekommande frågorna om det mest kända konstverket.

Helt säkert förstod nämligen Peter Tillberg att hans målning rört vid mångas känslosträngar och minnen från skoltiden.

Samtidigt som den stora målningen också hade någonting mer generellt att berätta om det svenska samhället på den tiden det rådde ordning och reda i ett klassrum.

Fotorealist eller nyrealist. Peter Tillberg (1946 - 2016) var både det ena och det andra.

Han var också teaterscenograf; ett av hans första uppdrag var pjäsen ”Fursteslixckaren” av Lars Norén, en författare som Tillberg ganska ofta samarbetade med.

Som tecknare - stora kolteckningar - var Tillberg ett unikum.

Man kan möjligen hävda att han med sina stora kolteckningar var stilbildande. En del låg motiviskt nära det abstrakta, andra var mer realistiska: Porträtt, ett enda öra, scener från ett mentalsjukhus i 1800-talets Frankrike,

illustrationer till Lars Anderssons medeltidsroman ”Pestkungens legend”.

Till Frankrike

Under 90-talet flyttade Peter Tillberg från trakten av Vallentuna till en liten by i närheten av författaren Alphonse Daudets Tarascon i södra Frankrike.

Där bodde han fram till sin bortgång som följd av en mångårig och ohejdbar sjukdom.

Men det blev mycket produktiva år i Frankrike och regelbundna resor hem till Sverige för utställningar.

Dock hade Tillberg lagt sin fotorealistiska verksamhet långt bakom sig. I Frankrike tecknade han, gjorde grafik och - kanske märkligast - skulpterade.

Han hade myndigheternas särskilda tillstånd att samla grenar och kvistar från floden Rhônes stränder. Av strandfynden gjorde han fantasieggande skulpturer, många av dem inspirerade av hans tidigare grafik.

Då i synnerhet de olika variationerna på bilden av Den onämnbare, en tvåbent varelse som skapelsen - läs: Tillbergs fantasi! - har utrustat med en gigantisk slangsnabel.

Denna måntydiga figur återkom Tillberg till i olika sammanhang.

I ateljén invid bostadshuset i byn Mas Blanc (”Vita huset ”) arbetade han länge på en flera meter hög version i frigolit.

Skolelevernas drömmar

Trots allt var det som fotorealistisk målare Peter Tillberg blev och förblev känd.

Konstverket ”Blir du lönsam lille vän?” går både motiviskt och känslomässigt tillbaka på Tillbergs egna minnen från tidig skoltid.

Hans skoltid präglades av samma ordning och reda i klassrummen som var det vardagliga för miljoner skolelever.

Men också elevernas drömmar om framtiden, samhällets växande krav (”Blir du lönsam!?”), disciplin och anmärkningsbok, straffrihet för pennalistiska lärare, och - kanske - en kliande känsla av att vilja fly ut ur klassrummet och in i en friare framtid.

Det är kanske denna dröm om frihet som drabbat den enda av klassrummets elever som inte klassfotoaktigt och på kommando stirrar på betraktarna: Eftervärldens konstbetraktare, som för längesedan utsett Tillbergs målning till ett av det förra seklets viktigaste svenska konstverk.

Frågor om målningen

Som person var Peter Tillberg vänlig, humoristisk, insiktsfull, själsligt ”skarpsynt”.

Han behöll - så länge sjukdom tillät - kontakterna med Sverige och en stor vänkrets där.

Då och då arrangerades större och mindre utställningar med hans verk. Han kom ofta till invigningarna, charmade utställningsbesökarna, svarade gärna på frågor och visade aldrig varken trötthet eller irritation över de mycket ofta förekommande frågorna om det mest kända konstverket.

Helt säkert förstod nämligen Peter Tillberg att hans målning rört vid mångas känslosträngar och minnen från skoltiden.

Samtidigt som den stora målningen också hade någonting mer generellt att berätta om det svenska samhället på den tiden det rådde ordning och reda i ett klassrum.