2016-04-22 15:27

2016-04-22 15:27

Gunnar Svensson belönas

KULTUR

Föreningen Värmländsk Kulturs Kulturstipendium 2016 har tilldelats Gunnar Svensson för hans insatser inom konst, litteratur, kultur och natur i norra Värmland. Stipendiet delades ut i samband med föreningens årsmöte i måndags 18 april.

Ordföranden Olle Österling nämnde särskilt Gunnar Svenssons insatser i samband med det stora projektet Pilgrimstapeten som genomfördes 1995-97.

Tapeten finns fortfarande att studera i Pilgrimshärbärget i Ransby.

Gunnar Svensson bor numera i Tierp.

Ordföranden Olle Österling nämnde särskilt Gunnar Svenssons insatser i samband med det stora projektet Pilgrimstapeten som genomfördes 1995-97.

Tapeten finns fortfarande att studera i Pilgrimshärbärget i Ransby.

Gunnar Svensson bor numera i Tierp.