2016-03-09 16:01

2016-03-09 16:01

Olsontavla doneras inför utställning i Karlstad

KONST

Om drygt en vecka, söndagen den 20 mars, öppnar Värmlands museum en utställning med verk av Bengt Olson.
Konstnären kan dock inte medverka vid vernissagen.

Av personliga skäl måste Bengt Olson stanna kvar i Paris, upplyser Käthy Nilsson, den på museet som fått överta ansvaret för utställningen.

Den som har förberett utställningen, konstnären Bertil Bengtsson, var en av dem som fick lämna sin tjänst på museet vid årsskiftet.

Bytet av ansvarig har dock inte förändrat utställningen i stort, hävdas det.

Som ett slags ”förspel” till Olson-utställningen har museet fått en donation.

Den består av ett större verk av Olson, en stor oljemålning, som nu hänger i trappan till Cyrillushusets övre våning.

Donator är Lennart Larsson, verkställande direktör för fastighetsbolaget Husvärden AB i Mölndal.

 

 

Av personliga skäl måste Bengt Olson stanna kvar i Paris, upplyser Käthy Nilsson, den på museet som fått överta ansvaret för utställningen.

Den som har förberett utställningen, konstnären Bertil Bengtsson, var en av dem som fick lämna sin tjänst på museet vid årsskiftet.

Bytet av ansvarig har dock inte förändrat utställningen i stort, hävdas det.

Som ett slags ”förspel” till Olson-utställningen har museet fått en donation.

Den består av ett större verk av Olson, en stor oljemålning, som nu hänger i trappan till Cyrillushusets övre våning.

Donator är Lennart Larsson, verkställande direktör för fastighetsbolaget Husvärden AB i Mölndal.