2015-12-16 16:04

2015-12-16 16:04

Prisad uppsats om Karlstads teater

Maria Gambring, konstvetarstudent vid Uppsala universitet, tilldelas Karlstads kommuns stads- och kommunhistoriska uppsatspris 2015. Hon tilldelas priset för en uppsats om Karlstads teaters tillblivelse och arkitektur.

– Vi vill med hjälp av uppsatspriset uppmuntra till forskning om Karlstads kommuns historia och till att kommunarkivet används i historisk forskning, säger jurymedlemmen och kommunens arkivchef Jon Räftegård.

Karlstadsbon Maria Gambring tilldelas årets pris på C-/D-nivå för sin uppsats i konstvetenskap vid Uppsala universitet, Karlstads teater, dess tillblivelse och arkitektur.

Juryns motivering lyder: I sin uppsats om Karlstads teater undersöker Maria Gambring omständigheterna kring teaterns uppförande och sätter byggnadens arkitektoniska uttryck i relation till den omgivande miljön. Gambring bidrar genom sin forskning med värdefull kunskap om en av Karlstads mest monumentala byggnader.

– Vi vill med hjälp av uppsatspriset uppmuntra till forskning om Karlstads kommuns historia och till att kommunarkivet används i historisk forskning, säger jurymedlemmen och kommunens arkivchef Jon Räftegård.

Karlstadsbon Maria Gambring tilldelas årets pris på C-/D-nivå för sin uppsats i konstvetenskap vid Uppsala universitet, Karlstads teater, dess tillblivelse och arkitektur.

Juryns motivering lyder: I sin uppsats om Karlstads teater undersöker Maria Gambring omständigheterna kring teaterns uppförande och sätter byggnadens arkitektoniska uttryck i relation till den omgivande miljön. Gambring bidrar genom sin forskning med värdefull kunskap om en av Karlstads mest monumentala byggnader.