2016-06-10 06:00

2016-06-10 06:00

Två ordförande i Villastaden

FOTBOLL

Under Villastadens IF:s årsmöte avgick ordföranden Hans Högfeldt, som driver Värmlands campanläggning och som inte längre har tiden som krävs. Högfeldt har gjort två ordförandesejourer i VIF.

Kjell Andersson och Anders Hall delar nu på ordförandeskapet. Andersson har verkat i föreningen i decennier och mottog 2011 Svenska fotbollsförbundets förtjänsttecken i guld. Hall har under en rad år varit ekonomiansvarig.

Kjell Andersson och Anders Hall delar nu på ordförandeskapet. Andersson har verkat i föreningen i decennier och mottog 2011 Svenska fotbollsförbundets förtjänsttecken i guld. Hall har under en rad år varit ekonomiansvarig.