2016-10-21 11:02

2016-10-21 14:25

Körjubileum firas med konsert i Kristinasalen

KULTUR: 40 år sedan Bro kammarkör bildades

Den första officiella konserten med Bro kammarkör ägde rum i Kristinehamns kyrka den 20 februari 1977, men övningarna hade startat redan året innan. Därför väljer man att ha sitt 40-årsjubileum redan i år.

Efter lite bläddrande i NKP:s arkiv dyker det upp en artikel inför debutkonserten. I den framgår det att kören redan sommaren 1976 gjort ett smygframträdande för personal och patienter på Stensta och Marieberg. Så ett 40-årsjubileum i höst är inte fel.

Jubileumskonserten framförs på lördag i Kristinasalen på Statt. Programmet kommer att bli en återblick på de 40 åren, kören kommer att uppmärksamma olika händelser man varit med om genom åren och väljer material utifrån detta.

– Det blir mycket gammal skåpmat att repa in, säger Lars Persson.

Ledare sedan -88

Han har lett kören större delen av dess existens. Han tog över dirigentskapet 1988. Han efterträdde Bjarne Schützer. Kören bildades dock av kyrkomusikern Mårten Engdahl. Även Kjell Lagerström hann vara ledare under en tid.

Lars Persson säger att kören är välmående och konstaterar att den fått en välbehövlig förstärkning bland herrarna.

– Det var lite tunt med herrar ett tag, men nu har vi fått in flera duktiga sångare och det har gett en bättre balans i kören.

Gamla medlemmar

Kanske kan det bli ytterligare förstärkning framöver i form av återvändare. Kören har i alla fall bjudit in många tidigare medlemmar till jubileumskonserten.

– 40 år är en lång tid och många sångare har hunnit passera genom åren, konstaterar Lars Persson.

Han sticker inte under stol med att kören har höga ambitioner och vill låta så bra som möjligt.

Har ni intagningsprov för att få vara med i kören?

– Nej det har vi inte. Är någon intresserad får han eller hon vara med på några repetitioner så ser vi hur det fungerar. För en del kan det vara svårt att sjunga efter noter, men det brukar lösa sig, svarar Lars Persson.

Klassiskt och modernt

Jubileumskonserten kommer att innehålla en salig blandning av musik. Bland kompositörerna märks klassiker som Carl Michael Bellman och Hugo Alfvén liksom modernare tonsättare i form av Povel Ramel, Olle Adolphson och Benny Andersson.

– Vi har valt mellan väldigt mycket musik och det som inte kommer med till den här konserten sparar vi till vårkonserten, säger Lars Persson.

Däremellan ska det bli en julkonsert och i år bryter kören traditionen med Ölme kyrka. I stället kommer man att vara i Broängskyrkan.

Du har lett kören i 28 år. Vad får dig att fortsätta?

– Att jag fortfarande lär mig och utvecklas. Musikaliteten förbättras när man håller på och jag hör saker i dag som jag inte hörde för tio år sedan, svarar Lars Persson.

Att kören delar hans vilja att utvecklas är förstås också en starkt bidragande orsak till att samarbetet fortsätter, men Lars Persson erkänner att det har funnits en del svackor genom åren. Främst när man tappade många herrar för några år sedan.

Lars Persson avslöjar också att han egentligen inte är någon körsångare. Han hade aldrig sjungit i någon kör när han fick frågan om att ta över Bro kammarkör.

– Jag är utbildad musiklärare och lockades av utmaningen att få ta över en kör, säger han.

För tio år sedan bytte han arbetsuppgifter på KPS och blev rektor i stället för musiklärare. Då befarade han att han skulle vara tvungen att välja mellan jobbet och kören, men det gick att kombinera.

– Det blev faktiskt ännu roligare med kören. Nu är musiken en fritidssysselsättning som ger så mycket mer. Samklangen och musiken tillsammans ger sådan energi, säger han.

Lite omväxling

Lördagens konsert i Kristinasalen kommer som vanligt när Bro kammarkör är i farten att betyda att ett antal mindre ensembler och solister framträder. Dels för att skapa omväxling för publiken, dels för att ge enskilda sångare en lite större utmaning.

– Vi valde Kristinasalen för att det är en fin sal att sjunga i. Konserten genomförs i två avdelningar där publiken har möjlighet att köpa förfriskningar i pausen, säger Lars Persson.

Efter lite bläddrande i NKP:s arkiv dyker det upp en artikel inför debutkonserten. I den framgår det att kören redan sommaren 1976 gjort ett smygframträdande för personal och patienter på Stensta och Marieberg. Så ett 40-årsjubileum i höst är inte fel.

Jubileumskonserten framförs på lördag i Kristinasalen på Statt. Programmet kommer att bli en återblick på de 40 åren, kören kommer att uppmärksamma olika händelser man varit med om genom åren och väljer material utifrån detta.

– Det blir mycket gammal skåpmat att repa in, säger Lars Persson.

Ledare sedan -88

Han har lett kören större delen av dess existens. Han tog över dirigentskapet 1988. Han efterträdde Bjarne Schützer. Kören bildades dock av kyrkomusikern Mårten Engdahl. Även Kjell Lagerström hann vara ledare under en tid.

Lars Persson säger att kören är välmående och konstaterar att den fått en välbehövlig förstärkning bland herrarna.

– Det var lite tunt med herrar ett tag, men nu har vi fått in flera duktiga sångare och det har gett en bättre balans i kören.

Gamla medlemmar

Kanske kan det bli ytterligare förstärkning framöver i form av återvändare. Kören har i alla fall bjudit in många tidigare medlemmar till jubileumskonserten.

– 40 år är en lång tid och många sångare har hunnit passera genom åren, konstaterar Lars Persson.

Han sticker inte under stol med att kören har höga ambitioner och vill låta så bra som möjligt.

Har ni intagningsprov för att få vara med i kören?

– Nej det har vi inte. Är någon intresserad får han eller hon vara med på några repetitioner så ser vi hur det fungerar. För en del kan det vara svårt att sjunga efter noter, men det brukar lösa sig, svarar Lars Persson.

Klassiskt och modernt

Jubileumskonserten kommer att innehålla en salig blandning av musik. Bland kompositörerna märks klassiker som Carl Michael Bellman och Hugo Alfvén liksom modernare tonsättare i form av Povel Ramel, Olle Adolphson och Benny Andersson.

– Vi har valt mellan väldigt mycket musik och det som inte kommer med till den här konserten sparar vi till vårkonserten, säger Lars Persson.

Däremellan ska det bli en julkonsert och i år bryter kören traditionen med Ölme kyrka. I stället kommer man att vara i Broängskyrkan.

Du har lett kören i 28 år. Vad får dig att fortsätta?

– Att jag fortfarande lär mig och utvecklas. Musikaliteten förbättras när man håller på och jag hör saker i dag som jag inte hörde för tio år sedan, svarar Lars Persson.

Att kören delar hans vilja att utvecklas är förstås också en starkt bidragande orsak till att samarbetet fortsätter, men Lars Persson erkänner att det har funnits en del svackor genom åren. Främst när man tappade många herrar för några år sedan.

Lars Persson avslöjar också att han egentligen inte är någon körsångare. Han hade aldrig sjungit i någon kör när han fick frågan om att ta över Bro kammarkör.

– Jag är utbildad musiklärare och lockades av utmaningen att få ta över en kör, säger han.

För tio år sedan bytte han arbetsuppgifter på KPS och blev rektor i stället för musiklärare. Då befarade han att han skulle vara tvungen att välja mellan jobbet och kören, men det gick att kombinera.

– Det blev faktiskt ännu roligare med kören. Nu är musiken en fritidssysselsättning som ger så mycket mer. Samklangen och musiken tillsammans ger sådan energi, säger han.

Lite omväxling

Lördagens konsert i Kristinasalen kommer som vanligt när Bro kammarkör är i farten att betyda att ett antal mindre ensembler och solister framträder. Dels för att skapa omväxling för publiken, dels för att ge enskilda sångare en lite större utmaning.

– Vi valde Kristinasalen för att det är en fin sal att sjunga i. Konserten genomförs i två avdelningar där publiken har möjlighet att köpa förfriskningar i pausen, säger Lars Persson.