2016-09-16 10:12

2016-09-16 10:12

Full Koll hos Värmlandstrafik!

Kollektivtrafik:

Värmlandstrafik har fullständig kontroll över den trafik som Värmlandstrafik upphandlar, avtalar och organiserar.

Det är dock inte detsamma som att all statistik är färdiga offentliga handlingar som kan lämnas ut på begäran.

Den statistik som vi tillhandahåller finns på vår webbplats och den är omfattande och utvecklas löpande. Där finns resandet redovisat för tätortstrafiken i Kristinehamn per tertial. Den ordningen är bra för både de som frågar, däribland NKP, och vår egen personal.

Lars Bull

Vd, Värmlandstrafik AB

Värmlandstrafik har fullständig kontroll över den trafik som Värmlandstrafik upphandlar, avtalar och organiserar.

Det är dock inte detsamma som att all statistik är färdiga offentliga handlingar som kan lämnas ut på begäran.

Den statistik som vi tillhandahåller finns på vår webbplats och den är omfattande och utvecklas löpande. Där finns resandet redovisat för tätortstrafiken i Kristinehamn per tertial. Den ordningen är bra för både de som frågar, däribland NKP, och vår egen personal.

Lars Bull

Vd, Värmlandstrafik AB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.