2016-08-29 06:00

2016-08-29 06:00

Ta fram vackra uppfarten

GUSTAFSVIK

Går mycket förbi Gustafsvik och gläds åt att det har börjat röjas runt ”herrgården” men vem har ansvaret för de över 100 meter långa stenmurar som kantar uppfarten till ”herrgården”?

De håller på att tas över av sly och gräs. Det är hög tid att röja runt murarna och mellan murarna och allén innan det är för sent och naturen tar över.

Ta fram den mycket vackra uppfarten igen.

Kristina S

Går mycket förbi Gustafsvik och gläds åt att det har börjat röjas runt ”herrgården” men vem har ansvaret för de över 100 meter långa stenmurar som kantar uppfarten till ”herrgården”?

De håller på att tas över av sly och gräs. Det är hög tid att röja runt murarna och mellan murarna och allén innan det är för sent och naturen tar över.

Ta fram den mycket vackra uppfarten igen.

Kristina S