2016-08-26 06:00

2016-08-26 06:00

Nationell angelägenhet eller en bortglömd resurs?

DEBATT: Vänern i fokus en hel vecka

Den 27 augusti inleds Vänerveckan som pågår fram till och med 4 september.

En vecka som ska skapa stolthet och öka kunskapen om Vänern. Under Vänerveckan kan du besöka över 100 aktiviteter. Här finns något för alla åldrar och vi har specialanpassade program för skolorna runt Vänern. Det är dags att Vänern med sina naturvärden och viktiga ekosystemtjänster får en större nationell betydelse. EU:s största dricksvattenresurs kan inte och får inte bli bortglömd. Läs mer om vänerveckan på www.vänerveckan.se

Vänerns vatten byts ut under omkring nio år. Under denna tid dricker vi vattnet, använder det i industrier och på toaletter. Vattnet rinner vidare i Göta älv till havet. Vattnet i Göta älv används igen till dricksvatten. Vänern har bra vattenkvalitet, men så har det inte alltid varit. Förr var problemet avloppsvatten från städer och industrier. I dag finns nya miljöproblem, som klimatförändringar, miljögifter och främmande arter. Bra vatten är ingen självklarhet utan är något som vi alla har ansvar att ta hand om till kommande generationer av människor och för sjöns växter och djur.

Vänern är EU:s största sjö och försörjer mer än 800 000 personer dagligen med rent dricksvatten. Sjön har unika miljöer med öppna stränder och kala skär där många av Vänerns hotade arter lever. På öppna stränder vill vi bada och vandra. Men Vänerns stränder håller på att växa igen med buskar och träd, då Vänerns vattennivå inte tillåts att variera. Värdet av ekosystemtjänster som exempelvis dricksvatten, bad, turism, fiske och sjöfart uppgår årligen till miljardbelopp.

Kommunerna runt Vänern har nyligen inrättat en ekonomisk förening, Vänersamarbetet, med stöd från Region Värmland och Västra Götalandsregionen, för att förbättra samordningen runt sjön och ta fram kunskapsunderlag. Två frågor är dock så komplexa och dyra att åtgärda att en statlig samordning behövs för:

Klimatförändringar

Sjöfartens överlevnad

På regional nivå behöver vi ta fram framåtsyftande strategier för:

Friluftsliv och turismutveckling

Värnandet om naturvärden och ekosystem

Utveckling av hållbar fiskenäring och fisketurism

De kommande sex åren kommer Vänerns vattenvårdsförbund lyfta frågor om: Vänerns dricksvatten, Vänerns vikar, Inga invasiva främmande arter till Vänern, Giftfri Vänern och Vänerns tillgängliga stränder. Vattenvårdsförbundet, som arbetar med vattenkvalitet och miljöövervakning, kommer att arbeta kampanjvis med dessa miljöfrågor tillsammans med medlemmarna.

Arbetet kring Vänern behöver kompletteras med en övergripande långsiktig strategi. Vänern är en nationell resurs och angelägenhet och bör vara en tydlig del av Sveriges maritima strategi.

Bjarne Olsson

Ordförande Vänersamarbetet – de 13 kommunerna kring Vänern

Marita Bengtsson

Ordförande Vänerns Vattenvårdsförbund

Marcus Drotz

Projektledare Vänerveckan

Sten-Åke Wängberg

Professor Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

 

En vecka som ska skapa stolthet och öka kunskapen om Vänern. Under Vänerveckan kan du besöka över 100 aktiviteter. Här finns något för alla åldrar och vi har specialanpassade program för skolorna runt Vänern. Det är dags att Vänern med sina naturvärden och viktiga ekosystemtjänster får en större nationell betydelse. EU:s största dricksvattenresurs kan inte och får inte bli bortglömd. Läs mer om vänerveckan på www.vänerveckan.se

Vänerns vatten byts ut under omkring nio år. Under denna tid dricker vi vattnet, använder det i industrier och på toaletter. Vattnet rinner vidare i Göta älv till havet. Vattnet i Göta älv används igen till dricksvatten. Vänern har bra vattenkvalitet, men så har det inte alltid varit. Förr var problemet avloppsvatten från städer och industrier. I dag finns nya miljöproblem, som klimatförändringar, miljögifter och främmande arter. Bra vatten är ingen självklarhet utan är något som vi alla har ansvar att ta hand om till kommande generationer av människor och för sjöns växter och djur.

Vänern är EU:s största sjö och försörjer mer än 800 000 personer dagligen med rent dricksvatten. Sjön har unika miljöer med öppna stränder och kala skär där många av Vänerns hotade arter lever. På öppna stränder vill vi bada och vandra. Men Vänerns stränder håller på att växa igen med buskar och träd, då Vänerns vattennivå inte tillåts att variera. Värdet av ekosystemtjänster som exempelvis dricksvatten, bad, turism, fiske och sjöfart uppgår årligen till miljardbelopp.

Kommunerna runt Vänern har nyligen inrättat en ekonomisk förening, Vänersamarbetet, med stöd från Region Värmland och Västra Götalandsregionen, för att förbättra samordningen runt sjön och ta fram kunskapsunderlag. Två frågor är dock så komplexa och dyra att åtgärda att en statlig samordning behövs för:

Klimatförändringar

Sjöfartens överlevnad

På regional nivå behöver vi ta fram framåtsyftande strategier för:

Friluftsliv och turismutveckling

Värnandet om naturvärden och ekosystem

Utveckling av hållbar fiskenäring och fisketurism

De kommande sex åren kommer Vänerns vattenvårdsförbund lyfta frågor om: Vänerns dricksvatten, Vänerns vikar, Inga invasiva främmande arter till Vänern, Giftfri Vänern och Vänerns tillgängliga stränder. Vattenvårdsförbundet, som arbetar med vattenkvalitet och miljöövervakning, kommer att arbeta kampanjvis med dessa miljöfrågor tillsammans med medlemmarna.

Arbetet kring Vänern behöver kompletteras med en övergripande långsiktig strategi. Vänern är en nationell resurs och angelägenhet och bör vara en tydlig del av Sveriges maritima strategi.

Bjarne Olsson

Ordförande Vänersamarbetet – de 13 kommunerna kring Vänern

Marita Bengtsson

Ordförande Vänerns Vattenvårdsförbund

Marcus Drotz

Projektledare Vänerveckan

Sten-Åke Wängberg

Professor Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper