2016-08-25 15:13

2016-08-25 15:13

Värmlandssamverkan lyckades tillsammans

NÄRVÅRD: Inget enskilt landstingsråd som gjorde arbetet

Sjukvårdspartiet i Värmland (SiV) vill tacka signaturen Vårdcenter för Närvård – en självklarhet för gratulationerna.

Vi instämmer också i synpunkterna angående S och V:s oförmåga att förstå. I ett län med allt fler äldre med omfattande behov är detta ofattbart. Vi förstår inte heller hur SD kunnat gå på S och V:s linje i den senaste delen av processen, för att åtminstone bromsa driftstarten, utan att förstå att en anpassad, trygg och kvalitativ vårdform är en del av lösningen för såväl ekonomi som kvalitet.

Från SiV reagerar vi dock på skribentens sätt att utpeka ett enskilt landstingsråd som den drivande i närvårdsarbetet. Vi vill därför starkt framhålla alla de sex partier i Värmlandssamverkan (M, C, SiV, MP, Kd + L), opinionsgrupper, övrig allmänhet och expertis som stöttat och bidragit på mycket bra sätt genom denna långa process. Såväl för Kristinehamn som för Säffle. Nu hoppas vi på och arbetar för att Nävorna kan utgöra modell och lärande för fortsatt positiv utveckling i hela länet.

Bedriften som skribenten vill tillskriva ett enskilt landstingsråd vill vi från SiV istället lägga i det goda samarbetet mellan sex partier som möjliggjort enade beslut och en tillräckligt uthållig process vilket i sin tur gjort driftstart möjligt. Den bedriften har alla väljare som sett till att Värmlandssamverkan blev återvalda i landstinget en avgörande del av. Tack, säger vi.

Vi vill också tacka de tjänstemän och företrädare från profession som under resans gång sett behovet, möjligheterna och på olika sätt arbetat för att skapa den mognad och de förutsättningar som krävdes för att göra detta möjligt.

För SiV har bildandet av vårdavdelningar vid våra före detta sjukhus i Kristinehamn och Säffle tveklöst och oförtröttligt, varje dag varit högprioriterat, utifrån en fullständig enighet i hela partiet, bestämda krav och förväntningar från våra medlemmar och väljare - och detta ända sedan partiet bildades för 15 år sedan när S och V första gången avvecklade två sjukhus. Ändå är vi fullständigt medvetna om att utan den goda samverkan och handlingskraft från alla vi beskrivit ovan hade verkligheten sett helt annorlunda ut i dag.

Nu arbetar vi vidare för en fortsatt utveckling av Närvården, för både våra äldre och unga invånare.

Birgitta Wessmark, Sjukvårdspartiet i Värmland

Landstingsstyrelsen

Görel Hopman, Sjukvårdspartiet i Värmland

Landstingsfullmäktige

 

Vi instämmer också i synpunkterna angående S och V:s oförmåga att förstå. I ett län med allt fler äldre med omfattande behov är detta ofattbart. Vi förstår inte heller hur SD kunnat gå på S och V:s linje i den senaste delen av processen, för att åtminstone bromsa driftstarten, utan att förstå att en anpassad, trygg och kvalitativ vårdform är en del av lösningen för såväl ekonomi som kvalitet.

Från SiV reagerar vi dock på skribentens sätt att utpeka ett enskilt landstingsråd som den drivande i närvårdsarbetet. Vi vill därför starkt framhålla alla de sex partier i Värmlandssamverkan (M, C, SiV, MP, Kd + L), opinionsgrupper, övrig allmänhet och expertis som stöttat och bidragit på mycket bra sätt genom denna långa process. Såväl för Kristinehamn som för Säffle. Nu hoppas vi på och arbetar för att Nävorna kan utgöra modell och lärande för fortsatt positiv utveckling i hela länet.

Bedriften som skribenten vill tillskriva ett enskilt landstingsråd vill vi från SiV istället lägga i det goda samarbetet mellan sex partier som möjliggjort enade beslut och en tillräckligt uthållig process vilket i sin tur gjort driftstart möjligt. Den bedriften har alla väljare som sett till att Värmlandssamverkan blev återvalda i landstinget en avgörande del av. Tack, säger vi.

Vi vill också tacka de tjänstemän och företrädare från profession som under resans gång sett behovet, möjligheterna och på olika sätt arbetat för att skapa den mognad och de förutsättningar som krävdes för att göra detta möjligt.

För SiV har bildandet av vårdavdelningar vid våra före detta sjukhus i Kristinehamn och Säffle tveklöst och oförtröttligt, varje dag varit högprioriterat, utifrån en fullständig enighet i hela partiet, bestämda krav och förväntningar från våra medlemmar och väljare - och detta ända sedan partiet bildades för 15 år sedan när S och V första gången avvecklade två sjukhus. Ändå är vi fullständigt medvetna om att utan den goda samverkan och handlingskraft från alla vi beskrivit ovan hade verkligheten sett helt annorlunda ut i dag.

Nu arbetar vi vidare för en fortsatt utveckling av Närvården, för både våra äldre och unga invånare.

Birgitta Wessmark, Sjukvårdspartiet i Värmland

Landstingsstyrelsen

Görel Hopman, Sjukvårdspartiet i Värmland

Landstingsfullmäktige