2016-08-24 06:00

2016-08-24 06:00

Dröm som blev verklighet

Närvårdsplatser: Många engagerade i detta

Jag hade en dröm och nu blir den verklighet.

Tack för glada tillrop och beröm, men jag är inte ensam om att få närvårdsplatserna att bli verklighet i Kristinehamn och Säffle.

Allt började ju när sjukhusen i Kristinehamn och Säffle lades ned och ett stort antal människor engagerade sig i att behålla dessa. Allt från personal till patienter och övriga engagerade. Nu lyckades vi inte med arbetet att rädda själva vårdformen, men huskropparna finns kvar och går nu att fylla med ny modern och behövd sjukvård och annan verksamhet i husen. Idag finns på före detta sjukhuset i Kristinehamn:

Plan 10: Folktandvården.

Plan 9: Urologmottagning Prostata Scandinavia.

Plan 8: Barn- och ungdomshabiliteringen, Barn- och ungdomspsykiatriska mottagning, Logoped och Vuxenhabilitering.

Plan 7: Behandlingsinsatser hud, Hörselvården och konferensrum.

Plan 6: Blivande Närvårdsavdelningen.

Plan 5: Arbetsterapimottagning, Friskvården i Värmland, Kurator Rehabenheten och Teamsköterska Onkologkliniken.

Plan 4: Barn- och ungdomsmedicinsk mottagningen, Blodtrycksrum, Gynekologmottagning, Öron-,näs-halsmottagning och Ögonmottagningen.

Plan 3: Distriktssköterskemottagning, Distriktsläkarmottagning, Dagmottagning, Fysioterapimottagning och Kurator Samtalsmottagning.

Plan 2: Laboratoriemottagning, Röntgen, Dietist, Fotvård, Diabetessköterska, Astma-KOL-Sköterska.

Plan E : Entréplan, Apoteket Björnen, Café Solrosen, Reception och Städscentral, Vaktmästeri/Transportavdelning.

Plan -1: Kulvert endast för personal.

För min del vill jag framförallt tacka alla de människor som kontaktat och stöttat mig under de år jag funnits i landstinget.

Inte att förglömma Näva-gruppen, med Gunnar Edström, Elisabeth Segerud, Stig Axelsson och postumt Lars-Erik Jansson, som tyvärr inte fick uppleva lokalerna i färdigt skick.

Från landstinget Lena Bäckman som anställt personal och ordnat mycket praktiskt, Jan Hultbäck som samordnat och informerat, men även övrig personal som lyssnat och hjälpt till med lösningsförslag. Inte minst mina politiska kamrater i Värmlandssamverkan, där vi jobbade för beslutet tillsammans om att införa närvårdsplatserna i Kristinehamn och Säffle och stöttat varandra när diskussionerna varit som mest onyanserade och ibland övergått till rena personangrepp.

Men, allt detta är historia nu och den 15 september invigs närvårdsplatserna i Kristinehamn. De som behöver vård kommer att möta även här engagerad personal som jag vet kommer att göra allt för en god och trygg vård. Mitt arbete med en landstingspolitik för en trygg vård för alla som behöver detnfortsätter med alla de ärenden som sträcker sig över hela Värmland, från norr till söder. Många beslut fattas men för patienterna handlar det ofta om sådant som man kanske inte tänker på i det daglig. Nu ser jag också fram emot att med de erfarenheter som vi kommer att få från närvårdsplatserna i Kristinehamn och Säffle, snarast planera liknande enheter på flera orter i länet.

På frågan om första linjen kan den enklast besvaras med att det är riktade insatser av råd, stöd, utredning och behandling från ett tvärprofessionellt team, till barn och unga med lättare till medelsvår psykisk ohälsa. Arbetet är ur barnets behov och perspektiv och ska ske i samarbete mellan våra 16 kommuner och landstinget.

Jane Larsson

Landstingsråd för Centerpartiet i Värmland

Jag hade en dröm och nu blir den verklighet.

Tack för glada tillrop och beröm, men jag är inte ensam om att få närvårdsplatserna att bli verklighet i Kristinehamn och Säffle.

Allt började ju när sjukhusen i Kristinehamn och Säffle lades ned och ett stort antal människor engagerade sig i att behålla dessa. Allt från personal till patienter och övriga engagerade. Nu lyckades vi inte med arbetet att rädda själva vårdformen, men huskropparna finns kvar och går nu att fylla med ny modern och behövd sjukvård och annan verksamhet i husen. Idag finns på före detta sjukhuset i Kristinehamn:

Plan 10: Folktandvården.

Plan 9: Urologmottagning Prostata Scandinavia.

Plan 8: Barn- och ungdomshabiliteringen, Barn- och ungdomspsykiatriska mottagning, Logoped och Vuxenhabilitering.

Plan 7: Behandlingsinsatser hud, Hörselvården och konferensrum.

Plan 6: Blivande Närvårdsavdelningen.

Plan 5: Arbetsterapimottagning, Friskvården i Värmland, Kurator Rehabenheten och Teamsköterska Onkologkliniken.

Plan 4: Barn- och ungdomsmedicinsk mottagningen, Blodtrycksrum, Gynekologmottagning, Öron-,näs-halsmottagning och Ögonmottagningen.

Plan 3: Distriktssköterskemottagning, Distriktsläkarmottagning, Dagmottagning, Fysioterapimottagning och Kurator Samtalsmottagning.

Plan 2: Laboratoriemottagning, Röntgen, Dietist, Fotvård, Diabetessköterska, Astma-KOL-Sköterska.

Plan E : Entréplan, Apoteket Björnen, Café Solrosen, Reception och Städscentral, Vaktmästeri/Transportavdelning.

Plan -1: Kulvert endast för personal.

För min del vill jag framförallt tacka alla de människor som kontaktat och stöttat mig under de år jag funnits i landstinget.

Inte att förglömma Näva-gruppen, med Gunnar Edström, Elisabeth Segerud, Stig Axelsson och postumt Lars-Erik Jansson, som tyvärr inte fick uppleva lokalerna i färdigt skick.

Från landstinget Lena Bäckman som anställt personal och ordnat mycket praktiskt, Jan Hultbäck som samordnat och informerat, men även övrig personal som lyssnat och hjälpt till med lösningsförslag. Inte minst mina politiska kamrater i Värmlandssamverkan, där vi jobbade för beslutet tillsammans om att införa närvårdsplatserna i Kristinehamn och Säffle och stöttat varandra när diskussionerna varit som mest onyanserade och ibland övergått till rena personangrepp.

Men, allt detta är historia nu och den 15 september invigs närvårdsplatserna i Kristinehamn. De som behöver vård kommer att möta även här engagerad personal som jag vet kommer att göra allt för en god och trygg vård. Mitt arbete med en landstingspolitik för en trygg vård för alla som behöver detnfortsätter med alla de ärenden som sträcker sig över hela Värmland, från norr till söder. Många beslut fattas men för patienterna handlar det ofta om sådant som man kanske inte tänker på i det daglig. Nu ser jag också fram emot att med de erfarenheter som vi kommer att få från närvårdsplatserna i Kristinehamn och Säffle, snarast planera liknande enheter på flera orter i länet.

På frågan om första linjen kan den enklast besvaras med att det är riktade insatser av råd, stöd, utredning och behandling från ett tvärprofessionellt team, till barn och unga med lättare till medelsvår psykisk ohälsa. Arbetet är ur barnets behov och perspektiv och ska ske i samarbete mellan våra 16 kommuner och landstinget.

Jane Larsson

Landstingsråd för Centerpartiet i Värmland