2016-08-02 09:50

2016-08-02 09:50

Till Uppgivna och ledsna anhöriga

SVAR

Vi ska ha en hög kvalité på våra insatser och beklagar verkligen din upplevelse av att vi inte uppnått detta i omvårdnaden av din anhöriga.

Vi skulle behöva mer information för att kunna rätta till eventuella brister och jag vill därför be dig att fylla i en klagomålsblankett. Du kan få den av boendet eller genom att kontakta socialförvaltningen genom kommunens växel, telefonnummer 880 00.

Med vänliga hälsningar

Erna Blom,

verksamhetschef

Vi skulle behöva mer information för att kunna rätta till eventuella brister och jag vill därför be dig att fylla i en klagomålsblankett. Du kan få den av boendet eller genom att kontakta socialförvaltningen genom kommunens växel, telefonnummer 880 00.

Med vänliga hälsningar

Erna Blom,

verksamhetschef

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.