2016-07-15 06:00

2016-07-15 06:00

Lättköpta poäng av Wallouch

Debatt: Borde vända sig till Migrationsverket

Däremot så reagerar jag att en politiker som tillika är kommunalråd (deltid) kommer med en from önskelista till den lokala läsekretsen om vad som borde rättas till i flyktingpolitiken.

Tyvärr är det så att vi på lokal nivå har noll inflytande om detta, ingen lokalpolitiker och ännu mindre lokalbefolkningen blir tillfrågad när Migrationsverket upphandlar 100-tals boenden ute i kommunerna.

Den rätta adressaten för dessa klagomål är givetvis regeringen i den mån den ännu bestämmer något om (im)migrationen för där verkar ju Migrationsverket helt ha tagit kommandot med beslut om put eller icke put, flyktingskäl eller icke flyktingskäl, så Wallouch kanske skulle ta kontakt med regeringen eller Migrationsverket och där framföra sina åsikter och önskemål.

Att som politiker i lokalpressen på insändarsidan komma med dessa krav ger intryck av populism där man framställer sig själv som det ”godas företrädare” och eftersom läsarna varken kan påverka det ena eller det andra, är det dessutom lättköpt, det är ju alldeles gratis.

Frans Böhm

 

Tyvärr är det så att vi på lokal nivå har noll inflytande om detta, ingen lokalpolitiker och ännu mindre lokalbefolkningen blir tillfrågad när Migrationsverket upphandlar 100-tals boenden ute i kommunerna.

Den rätta adressaten för dessa klagomål är givetvis regeringen i den mån den ännu bestämmer något om (im)migrationen för där verkar ju Migrationsverket helt ha tagit kommandot med beslut om put eller icke put, flyktingskäl eller icke flyktingskäl, så Wallouch kanske skulle ta kontakt med regeringen eller Migrationsverket och där framföra sina åsikter och önskemål.

Att som politiker i lokalpressen på insändarsidan komma med dessa krav ger intryck av populism där man framställer sig själv som det ”godas företrädare” och eftersom läsarna varken kan påverka det ena eller det andra, är det dessutom lättköpt, det är ju alldeles gratis.

Frans Böhm

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.